Riina Bhatia (217)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.riinabhatia.fi

Olen helsinkiläinen kestävän tulevaisuuden tutkija, tohtorikoulututettava ja Vihreä varavaltuutettu (2021-).
Olen koulutukseltani Master of Science (poliittinen ekologia ja – taloustiede), sekä yhteiskuntatieteiden maisteri (rauhan- ja konfliktintutkimus).

Olen ehdolla, sillä haluan olla luomassa ekologisesti kestävää hyvinvointivaltiota.

Jatkuvaan kasvuun perustuva talouspolitiikka on yksi merkittävimmistä ilmasto- ja ympäristökriisin juurisyistä. Samaan aikaan oikeistolainen leikkauspolitiikka on ajanut hyvinvointivaltiomme peruselementit kriisiin. On aika muuttaa tämä ja tehdä taloudesta aidosti kestävää – niin sosiaalisesti kuin ekologisesti.

Ekohyvinvointivaltion kulmakiviä ovat ympäristön ja ilmaston kestävyys, onnellisuus, hyvinvointi, taattu kohtuullinen elintaso, merkitsevät ihmissuhteet, tunne yhteenkuuluvuudesta sekä kyky toteuttaa itseään.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Eri uskonnollisia yhteisöjä on niin monia ja niitä olisi kohdeltava tasa-arvoisesti. Reilumpaa on, jos uskonnon harjoittajat hoitaa omat menonsa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kaikille välttämätön toimenpide olisi turvattava kohtuullisesti kaikille. Nykyinen tilanne syrjii uskonnottomia ja ei evankelilais-luterialisia uskonnon harjoittajia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskontojen ja maailmankatsomusten tunteminen kuuluu yleissivistykseen. Siihen tulisi liittää myös filosofian opetus.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikille on oltava mahdollisuus valita elämänkatsomustieto ensti. Uskonnon opetusta ei saa sitoa automaattisesti vanhempien uskontokuntaan.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kouluissa olisi hyvä laajasti opettaa erilaisten uskonnollisten ryhmien toimintaa. Tämä luo ymmärrystä ja vähentää vieroksumista joitain uskontokuntia kohtaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta, eikä lapseen saisi kajota uskonnollisista syistä toimenpiteellä johon liittyy myös terveydellisiä riskejä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kärsimyksen välttäminen on aina kannatettavampaa kuin kärsimyksen lisääminen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskonnollisten asujen kieltäminen voi johtaa tahalliseen syrjintään.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Toisten uskonnollisen vakaumuksen pilkkaaminen on syrjivää ja huonoa käytöstä. Sananvapaus kuitenkin kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Yhteisiä perinteitä voi ylläpitää niin kauan kuin se yleisesti hyväksytään. Pyhä ja vapaapäivät kuuluvat niihin.