Marleena Isomaa (197)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064734403905

Nelikymppinen biologian tohtori ja aineenopettaja Helsingistä, joka toimii nykyisin yksityisellä sektorilla ympäristöasiantuntijana. Politiikkaan olen lähtenyt mukaan tuttava- ja lähipiirin kannustamana. Ensin kuntapolitiikkaan ja nyt eduskuntavaaleihin ehdolle. Olen ollut pitkään huolestunut varhaiskasvatuksen, vanhustenhoidon sekä yleisen turvallisuuden tilasta. Peruspalveluista on säästetty jo niin paljon, että työssä käyvä aikuiset joutuvat olemaan huolissaan sekä omista vanhemmistaan että lapsistaan. Ikäihmisilläkin on ihmisarvo, nykyajan lapsilla tulee olla oikeus yhtä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuin heidän vanhemmillaan. Nuoret aikuiset eivät uskalla perustaa perhettä, erinäisten epävarmuuksien ja uhkakuvien vuoksi. Me suomalaiset tarvitsemme turvallisuuden tunteen takaisin. Uskalletaan ikääntyä ja luottaa tulevaisuuteen. Myös maahamme saapuville olosuhteiden tulee näyttäytyä turvallisina ja oikeudenmukaisina.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Kirkollisverolla katetaan liuta palveluita, joita ihmiset tarvitse eri elämän vaiheissa. Kirkkoon kuulumattomatkin voivat halutessaan mennä kirkossa naimisiin ja kuoleman kohdatessa oikeuden huollettuun hautapaikkaan. Kun ihmisillä menee hyvin, avulle ei nähdä tarvetta. Mutta kirkollisverolla tuotetaan palveluita heille joilla asiat eivät menekkään hyvin. On syrjätyneitä, yksinäisiä, erilaisia elämän kriisejä joihin saatetaan tarvita apua. Meillä kasvaa Suomessa muslimiuskoisten määrä ja myös tämä uskontokunta tulee saattaa verotusoikeuden piiriin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Ei mikään vain edellisistä. Evankelis-luterilaisen kirkon tulee pysyä edelleen pääasiallisena hautaustoimien hoitajana, johtuen jo siitä että hautausmaat ovat historiallistakin syistä yleensä paikallisen kirkon piirissä. Muiden uskontokuntien tulee sopia hautausjärjestelyistä paikallisen hautausmaata hallinoivan tahon kanssa. Valtiolla ja kunnilla on jo lukuisia vastuualueita mutta epäselvissä tapauksissa paikallisen viranomaisen tulee antaa lakisääteistä neuvoa hautaustoimissa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Aikaisemmin 18 vuotta on ollut sopiva ikäraja. Mikäli taustalla on lastensuojelulliset syyt, lapsen tulisi saada päättää omasta vakaumuksestaan myös 15-vuotiaana.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

On erittäin tärkeää että lapsi ymmärtää eri uskontoja ja niiden merkityksen eri ihmisille. Olen opettajan työssä törmännyt tilanteisiin, joissa toisten uskontoa tai uskomista pidetään vääränä. Erilaisuuden hyväksyminen kuuluu suvaitsevaisuuteen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Osalle vanhemmista on hyvin tärkeää että ET on valittavissa pääasialliseksi oppiaineeksi.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tämä asia jakaa varmasti mielipiteitä mutta suomalaiseen kulttuuriin ei mielestäni kuulu poikien ympärileikkaus.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Ehdottomasti sivistysvaltion ei tule sallia eläinten rääkkäämistä uskonnollisista syistä. Halal-teurastus on eläinrääkkäystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Meillä on jo eri aloilla toimivia naisia jotka käyttävät huivia. Olisi kohtuutonta vaatia heitä tässä vaiheessa luopumaan huivista.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Sivistysvaltiossa jumalanpilkan ei tulisi olla perusoikeus. Tahallinen provosointi on vaarallista, kohdistui se mihin uskontoon tahansa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

En lähtisi muuttamaan jo voimassa olevaa, toimivaa käytäntöä.