Pentti Ahopelto (94)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Vaasa

Olen Yrittäjä liikennetoimialalla. Työllistämme 11 henkilöä ja uusia on tulossa mukaan toimintaan.
Perheeseeni kuuluu itseni lisäksi vaimo sekä 4 poikaa ja 3 tyttöä.
Luottamustoimia.
Olen Kirkkoneuvoston ja Valtuuston jäsen Alavudella.
Alavuden Kaupunginhallitus ja valtuusto, Alavuden kehitys oy Hallitus, Alavuden Lentokenttäsäätiön Hallitus, Alavuden Fasadi ja Tuurin tietotalo Hallitus
Kd Pohjanmaan piirin vpj, Alavuden po Pj, Kd puoluevaltuuston jäsen, Maakuntahallituksen varajäsen

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisverolla tuotetaan kaikki palvelut ja ylläpidetään kultuuriympäristöä

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Tämä on toimiva järjestely, enkä näe tarpeelliseksi muuttaa sitä.
On olemassa myös uskovien yhteisöillä omia hautausmaita.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Tunnen että ns. rippikoulu ikäinen osaa jo muodostaan oman kantansa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En tunne et-opetusta lainkaan ja en muodosta kantaani sen vuoksi

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Suomi on evankelis-luterilainen maa ja saa tarjota kaikille jumalanpalveluksia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

On parempi sallia, kuin että se tehdään salassa ja huonosti

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tämä käytäntö ja vaatimus yhtenäisestä pukeutumisesta on hyvin yleinen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Jumalanpilkasta on nähty jo riittävästi huonoja esimerkkejä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nämä juhlapäivät on hyvä pitää näin.