Satu Kytölehto (24)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: https://www.sdp.fi/ehdokkaat/kytolehto-satu/

Olen Satu Kytölehto, 54-vuotias petäjävetinen lähihoitaja. Minulle tärkeitä asioita ovat hoiva, huolenpito ja puhdas luonto. Meidän täytyy pitää parempaa huolta nuoristamme, sillä ilman heitä yhteiskunta ei voi toimia. Turvallinen kouluympäristö, riittävä tuki ja harrastusmahdollisuudet on varmistettava jokaiselle. Se on ihmisoikeuskysymys. Kotihoidon työntekijänä tunnen hoitotyön ongelmat ja epäkohdat, joihin haluan puuttua.

Haluan edustaa keskisuomalaisia koko sydämelläni eduskuntatalolla, jotta pienen ihmisen huolet eivät unohdu. Meidän täytyy varmistaa, että ensi kaudella eduskunnassa pidetään huolta myös heikommista. Antamalla äänesi minulle varmistat, ettei pieni ihminen unohdu!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kysymyksessä on uskonnonvapaus ja tasa-arvo. Uskonnon varjolla ei tule antaa mitään etulyöntiasemaa aatteellisille järjestöille kerätä jäsenmaksujaan verojen kautta. SDPn Forssan ohjelma on saatava saatetuksi loppuun viimeistä kohtaansa, eli valtion ja kirkon eroa myöten.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kuntalaiset itse ovat parhaita asiantuntijoita toistensa hautaamisen suhteen. Hautaaminen on parasta pitää niin käytännöiltään kuin kaavoituksenkin osalta kunnallisen/valtiollisen monopolin käsissä.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Ihmisen tulee kyetä ymmärtämään riittävällä tavalla uskontoja voidakseen tulla uskonnon jäseneksi. Peruskoulun käynyt 15-vuotias lienee riittävän kykeneväinen päättämään omasta uskonnollisesta suuntautumisestaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yleinen katsomusaine, jossa opitaan yleissivistävästi eri uskonnoista on paras malli uskonnon ja etiikan oppimiseen. Uskontokunnat voivat kouluopetuksen ulkopuolella hoitaa oman uskontonsa opinkappaleiden iskostamisen, toki mielellään vain yli 15-vuotiaisiin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Oppilaalla tulee olla oikeus vaikuttaa katsomuksellisiin opintoihinsa hänen vanhempiensa sijasta. Kysymys on uskonnonvapaudesta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnolliset tilaisuudet tulee rajata koulujen ulkopuolelle. Tunnustuksellinen toiminta on hoidettava kouluajan ulkopuolella. Vierailuja ja tutustumisia eri uskontokuntien pariin voidaan tehdä, mutta tällöinkään tunnustuksellisuus ei saisi olla millään tavalla mukana.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lapsen seksuaalinen itsemääräämisoikeus, uskonnollinen itsemääräämisoikeus sekä oikeus keholliseen koskemattomuuteen sulkee ehdottomasti pois vanhemman oikeuden harjoittaa omaa uskontoaan lapsen terveyden kustannuksella.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimen kärsimystä ei tule lisätä teurastuksen yhteydessä. Toki tuotantoeläinten elämä on jo silloisenaan on melkoista kärsimystä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskonrauhan rikkomisesta on säädetty Suomen rikoslaissa, tällöin oikeushyvänä pidetään yhteiskuntarauhan säilyttämistä. Uskonnonrauhalaissa uskontojen etuoikeus pilkkaamattomuuteen tai kritiikkiin on vastakohtainen sananvapaudelle.

Jumalanpilkkaa ei tule kieltää laissa, uskonrauhan rikkominen rajoittaa jo aivan riittävästi sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkkolain ei tule vaikuttaa yhteiskuntaan kirkollisen toiminnan ulkopuolella.