Kyösti Ylikulju (82)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Kotisivu: https://www.ylikulju.fi

Olen 43-vuotias eduskuntavaaliehdokas Jyväskylästä. Kuulun Tieteen ja teknologian vihreät ry:hyn. Tieteeseen ja tietoon pohjaava päätöksenteko on tärkeässä asemassa kaikessa tekemisessäni. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti riippumatta heidän taustastaan.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Oleellisinta on kohdella kaikkia uskontokuntia tasavertaisesti, joko poistamalla tai laajentamalla verotusoikeutta. Uskontoja tulisi lain osalta ajatella samaan tapaan kuin muitakin järjestöjä, joihin kuuluminen ja joiden jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.

Uskonnolliset yhteisöt tekevät paljon yleishyödyllistä järjestötyötä, jonka vuoksi verotuksen muutokset pitää tehdä huolellisesti valmistellen ja kokonaisvaikutukset arvioiden.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Kuolema on hyvin oleellinen osa elämää, jonka kaikki käyvät vuorollaan läpi. Elämän päättyessä hautausjärjestelyjä pitäisi olla tarjolla samaan tapaan kuin muitakin elämään liittyviä tavanomaisia asioita.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Optimaalinen tilanne olisi vapaus uskontokunnista syntyessä ja vapaus liittyä valitsemaansa yhteisöön omatoimisesti myöhemmin. Monille uskonnoille tämä on vaikea ja suorastaan mahdoton paikka, minkä vuoksi on hyvä löytää kompromissi. Esimerkiksi teini-ikäisenä oman uskonnollisen ajattelun vahvistuessa päätöksen tekeminen on hyvä malli tähän hetkeen. 18 vuotta on ehdottomasti liian korkea ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine, jossa opetetaan etiikan lisäksi myös uskontojen periaatteita, perusteita ja perusajatuksia. Haasteena on löytää tähän päteviä opettajia, mutta ajan kanssa vaihtoehto tulisi toimimaan parhaiten ja tasavertaisimmin sekä ilman lasten ja nuorten jakamista perusteetta erillisiin ryhmiin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Valinnanvapauden tulee ehdottomasti koskea myös uskontokuntaan kuuluvia

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulu voi halutessaan järjestää matkoja jumalanpalvelukseen vaikka vapaaehtoisena kerhotoimintana varsinaisen opetuksen ulkopuolella.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikkien lasten leikkely uskonnollisista tai kulttuurisista syistä tulee kieltää. Ihmiset saavat hankkia näitä operaatioita omatoimisesti aikuisena, mikäli niin haluavat. Kielto pitää tehdä kuitenkin huolellisesti niin, ettei se lisää vielä vaarallisempia maallikoiden tekemiä leikkauksia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Uskonnolliset syyt eivät voi ohittaa eläinoikeuksia. Tämä ei kuitenkaan ole lihantuotannon suurin ongelma, vaan eläintenpitoon liittyy aivan valtava vyyhti kaikenlaista kidutusta.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Oleellista on kohdella kaikkia eri uskontokuntia ja niihin kuulumattomia tasavertaisesti

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Lakia tulee päivittää niin, ettei siellä mainita mitään jumalia erikseen perusteena mihinkään asiaan. Kansanryhmää vastaan kiihottamisen ja muiden ei-uskonnollisten perusteiden tulee riittää lainsäädännön tasolla.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kirkkolain ei tulisi sanella valtakunnallisia työaikoja.