Toni Kallioinen (122)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Historian opiskelija ja kommunisti Joensuusta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Joko kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä tulee olla sama verotusoikeus tai ei kellään. Kannatan kuitenkin, että uskonnollisten yhteisöjen jäsenmaksut hoidetaan toisella tavalla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi tulee olla julkisella yhteisesti omistetulla organisaatiolla eli lähinnä kunnilla tai valtiolla. Tiettyyn pisteeseen voin kuitenkin hyväksyä uskonnollisen yhteisön hautausoikeuden.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

On outoa, että ala-ikäinen voi päättää monista asioista, mutta ei kuuumisestaan johonkin uskontoon.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Pitää siirtyä uskontotieteen opetukseen sekä erilaisten ei-uskonnollisten kantojen opetukseen. Nykyinen yhteen uskontoon painottuva opetus ei ole tätä päivää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Oppilaalla pitää olla oikeus valita opiskeleeko jotain tiettyä uskontoa vai ei.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Ei ole koulun tehtävä tarjota uskonnollista propagandaa kuului suurin osa kirkkoon tai ei. Itse koin pakolliset jumalanpalvelukset lähinnä rangaistuksena ja olisin jopa mielummin ollut tavallisella oppitunnilla. En usko, että olin ainoa. Uskonnon pakkosyöttö myös muovaa lasten ajattelua eivätkä kaikki hyväksy täten aikuisena muita katsantakantoja.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys ei muutoinkaan sallita minkään ruumiinosan silpomista ilman lääketieteellistä syytä, niin miksi penis olisi poikkeus?

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Teurastuksessa eläimen hyvinvointi, niin paljon kuin se on mahdollista, tulee olla kaiken yläpuolella. Jos uskonnollinen teurastus pystytään toteuttamaan tällä periaatteella, niin sitten se voidaan sallia. Ei lihan syönti ole mikään pakko muutoinkaan, vaikka itsekin suhteellisen usein lihaa syön.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tiettyyn pisteeseen asti sallisin uskonnollisten tai kulttuuristen vaatteiden käytön.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskontorauha tulee säilyttää ja jossain määrin tämä tarkoittaa jumalanpilkan kieltämisen säilymistä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

On olemassa muutama pelkästään kirkollinen vapaapäivä kuten juuri helatorstai. Nämä voitaisiin aivan hyvin muuttaa ei-uskonnollisiksi arkivapaapäiviksi, joita olisi vaikkapa kerran kuussa. En kannata, että uskonnollisella yhteisö(i)llä olisi oikeutta määrittää tai olla määrittämättä vapaapäiviä.