Laura Ala-Kokko (6)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: https://www.lalakokko.fi/

Olen seinäjokinen vaikuttaja, yrittäjä ja opettaja. Minulla on pitkä kokemus päätöksenteosta niin järjestöjen kuin kaupungin johtopaikoilla. Asuin aiemmin pitkään Vaasassa, jossa toimin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2012 ja kaupunginhallituksessa vuodesta 2017 vuoteen 2020. Nykyisin olen Seinäjoen valtuuston jäsen. Olen myös tuore äiti, nautin pitkistä kävelyretkistä, perheen ja ystävien seurasta sekä lukemisesta. Voit siis löytää minut kahvilasta ison kakkupalan takaa tai kirjastosta, nykyisin yleensä lastenosastolta. Mielestäni poliitikon tärkeimpiä ominaisuuksia ovat avoimuus, rehellisyys ja vastuun kantaminen. Tahdon olla osaltani tekemässä Suomea, jossa talous on väline ja ihmisten ja ympäristön hyvinvointi itseisarvo.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Vastausvaihtoehdot ovat tässä kysymyksessä joko liian jyrkkiä tai lepsuja. Verotusoikeus tulee poistaa, mutta en pidä kynnyskysymyksenä sitä, aloitetaanko valmistelu seuraavalla hallituskaudella. Kirkollisvero on käytännössä yhdistyksen jäsenmaksu, jolla kirkko tekee toimintaansa. Valtio auttaa tässä keräämällä jäsenmaksut muun verotuksen yhteydessä. Kirkko voisi ihan hyvin tehdä tämän itsekin. Todellisuudessa harva ihminen suostuisi maksamaan monen sadan euron jäsenmaksua tilille tulleesta palkasta ja tämän takia kirkko pitää verotusoikeudesta kiinni kynsin ja hampain. Eri uskonnollisia yhteisöjä on kuitenkin kohdeltava tasavertaisesti, joten verotusoikeus on poistettava.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tällä hetkellä en näe tarpeellisena, että hautaustoimen järjestämisvelvollisuutta lähdetään muuttamaan. Side kirkon ja valtion välillä on kuitenkin purettava, joten jossain vaiheessa myös tämä kysymys tulee varmasti ajankohtaiseksi. Siinä vaiheessa katson, että hautaustoimen tulisi olla kuntien tai valtion tehtävä. Muutos olisi kuitenkin varsin iso, ja itse keskittyisin tällä hetkellä esimerkiksi sote-uudistuksen viimeistelyyn.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Katsoisin, ettei minkään ikäistä tule pitää uskontokunnan jäsenenä vasten tahtoaan sen enempää kuin vaikkapa puolueen jäsenenä. Kuitenkin on hyvä, että vanhemmilla on sananvaltaa siihen, mihin yhteisöihin (uskontokuntiin, puolueisiin jne) heidän lapsensa liittyy, joten en olisi ehkä valmis antamaan kovin nuorelle mahdollisuutta liittyä uskontokunnan jäseneksi vastoin vanhempien tahtoa. Aika monimutkainen asia, vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Ideaalitilanteessa näistä asioista keskustellaan perheissä ja lapsen toiveita kuunnellaan jo ennen ikärajojen täyttymistä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Koska uskonnot ovat usein iso osa kulttuureitamme, on niidenkin tarinoiden tunteminen osa yleissivistystä. Ei kuitenkaan ole perusteltua painottaa uskonnoista opettamista omaan uskontoon samalla tavalla, kuin tällä hetkellä tehdään. Yhä useampi lapsi ja nuori kouluissamme kuuluu muuhun, kuin krisitilliseen uskontoryhmään tai on uskonnoton. On perusteltua, että eri uskontokuntiin kuuluvat perheet hankkivat itse uskonnollisen opetuksen lapsilleen joko uskintoryhmiensä kerhojen avulla tai itse opettamalla. Oppilaille tulisi tarjota yhteistä opetusta ilman ryhmien hajottamista. Tämä takaa laadukkaan opetuksen kaikille oppilaille uskonnosta tai maailmankatsomuksesta riippumatta kaikkialla Suomessa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä, mielestäni kaikkien tulisi saada valita ET oppiaineeksi riippumatta oppilaan uskontokunnasta. Pidemmällä tähtäimellä tahdon kaikille oppilaille yhteisen katsomusaineen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Palvominen tai tunnustuksellinen toiminta ei kuulu koulupäivään missään tapauksessa. Jos jumalanpalveluksissa jatkossa käydään tutustumassa, tulee tasapuolisesti tutustua myös muiden uskontokuntien tilaisuuksiin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kenenkään fyysistä koskemattomuutta ei tule rikkoa. Vain lääketieteelliset syyt oikeuttavat peruuttamattomat muutokset lapsen kehoon.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus ilmaista omaa uskontoaan esimerkiksi huivilla tai ristin mallisella korulla. En kannata sen enempää huivipakkoa kuin huivikieltoakaan, vaan tahdon, että naiset (useimmiten näkyvimmät rajoitukset pukeutumiseen asetetaan nimenomaan naisille) saavat pukeutua kuten haluavat. Toki työvaatetuksessa on joskus tarpeen ottaa huomioon turvallisuusnäkökulmat. Tiedostan, että monen naisen kohdalla huiviin pukeutuminen on muiden sanelema pakko, mutta meidän ei tule unohtaa, että moni myös valitsee huivin. Kieltämällä huivin käytön emme ole sen parempia, kuin huivin käyttöön pakottavatkaan. Kiellolla myös kaventaisimme monen naisen elinpiiriä, jos hän ei vakaumuksensa vuoksi voi näyttäytyä julkisesti ilman huivia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Vanhan vitsin mukaisesti jumalanpilkka tulee käsitellä asianomistajarikoksena, ja loukattu itse voi tulla tekemään valituksen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Monet vapaapäivistämme tosiaan pohjautuvat kirkollisiin pyhiin, jotka puolestaan pohjautuvat pakanallisiin juhlapäiviin.
Mukavuudenhaluisena ihmisenä en tahdo niistä luovuttavan. Me ihmiset kaipaamme aina välillä viikkoihimme taukoja, joten annetaan arkipyhien olla. Voidaan toki keksiä myös uusia vapaapäiviä!