Matias Pigg (19)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Olen 27-vuotias ja asunut Kymenlaaksossa jo parinkymmenen vuoden ajan. Tämän ajan olen asunut pääsääntöisesti Kouvolassa. Viimevuosina työnkuvaani on kuulunut verkkokaupan kehittäminen ja ylläpito. Vapaa-ajalla liikun eri muodoissa luonnossa ja luen ja kuuntelen paljon kirjoja. Seuraan aktiivisesti niin globaalia taloutta kuin erilaisia ajankohtaisia asioita ympäri maailman.

Eräitä mainitsemisen arvoisia esikuviani politiikassa on K.J Ståhlberg jonka alulle panema parlamentarismi näkyy Suomessa vielä tänäkin päivänä. Minä näen hänet ennen kaikkea sillanrakentajana. Minusta tuntuu, että juuri nyt Suomi, Eurooppa ja koko maailma kaipaa enemmän sillanrakentajia kuin sitten toisen maailmansodan päättyessä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Evankelis-luterilaisen kirkon verotusoikeus on erikoinen erivapaus Suomessa. Se tulee poistaa välittömästi. Kirkon tulee kyetä itse keräämään haluamansa suuruiset jäsenmaksut ja rahoittaa toimintansa sitä kautta. Valtio ja kirkko tulee erottaa tässäkin asiassa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Uskoisin että vieläpä järkevämpää olisi poistaa kokonaan valtiontuki ja antaa hautauksen hintojen määrittyä markkinaehtoisesti. Tarvittaessa pienituloisia voidaan tukea hautaamisen kuluissa erikseen. Ei ole järkevää subventoida keskiluokan hautauskuluja.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Ihannetilanteessa lasta ei saisi liittää uskontokuntiin ollenkaan. Vasta täysi-ikäisen pitäisi saada liittyä jäseneksi uskontokuntiin. Koska nyt ollaan kuitenkin tilanteessa jossa useiden eri uskontokuntien jäseninä on alaikäisiä lapsia, kannatan, että kenen tahansa oikeudellisesti vajaavaltaisenkin pitää voida päättää uskontokunnasta eroamisesta. Kukin voi sitten halutessaan täysi-ikäisenä liittyä takaisin parhaaksi katsomaansa uskontokuntaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Katsomuksia voidaan tarkastella niiden historiallisen ja kulttuuurillisen merkityksen kautta esimerkiksi historian tunneilla.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jokaisen tulee saada valita ET. Vanhempien ei tule voida vaikuttaa siihen mitä lapsi tai nuori valitsee.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnon harjoittamisen tulee olla jokaisen oma yksityisasia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Pojan peniksen ympärileikkaaminen muusta kuin lääketieteellisestä syystä kajoaa hänen kehoonsa ja rikkoo rajusti itsemääräämisoikeutta. Suomen tulee olla johtavana maana tällaisten ympärileikkaamiseen liittyvien uskonnollisten tai kulttuurillisten perusteiden kitkemisessä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimen lyhyt kärsimys on olennainen asia eläimen näkökulmasta. Eläimen teurastuksessa tulee sallia vain ja ainoastaan tehokkain ja kivuttomin lopetustapa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kaupassa tulee saada näkyä uskonnollisuus tai uskonnottomuus kauppiaan toiveiden mukaisesti.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkan tulee olla asianomistajarikos. Jumalat voivat itse kävellä poliisiasemalle tarvittaessa tekemään rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Kaikki kytkökset vapaapäivistä kirkkolakiin pitää katkaista. Ne voidaan sopia erikseen työaikalaissa.