Anssi Porttikivi (38)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Helsinki

Olen pitkän linjan markkinaliberaali ja tietyyyn rajaan saakka arvoliberaali. Liberaalipuolueen "Leikattavaa löytyy"-kampanja on
minusta hieno esimerkki,se sisältää paitsi ihan fiskaalista karsintaa myös arvovalintoja, kuten kirkon valtiontukien lopettamisen.

Kannatan myös kaikenlaisen regulaation purkamista Milton Friedmanin, Friedrich Hayekin ja vieläkin
radikaalimman libertarismin hengessä. Olen tosin ollut nuorempana myös vasemmistolainen, ja toisaalta minulla on ystäviä
myös Perussuomalaisten johdossa: väitän että pystyn tasapainoisesti ymmärtämään ja tomimaan kaikkien kanssa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkollisvero poistettiin jo yhteisöiltä, ja se on siis yksilöille vapaahtoinen. En näe tätä suurena ongelmana, mutta periaatteesssa se olisi hyvä poista ja erottaa kaikilla muillakin tavoilla kirkko valtiosta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Kielletään sitten kun muutkin maat haluavat kieltää. Tässä on turha esittää hysteerikkoa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Oikeistoliberaalina katson, että työantaja ja -tekijä saavat sopia työn ehdoista keskenään. Jos he eivät pääse sopimukseen niin työsuhdetta ei synny tai se puretaan, oli kyse sitten huivista tai hameen pituudesta, ristikorusta tai hakaristeistä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Suomessa se on kiellettyä, Ruotsissa ei. Kannatan Ruotsia.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.