Esa Annala (122)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Kotisivu: https://www.facebook.com/PPPEsa/

Työskentelen kehitysvammaisten palvelukodissa yöhoitajana. Ammatiltani olen lähihoitaja.

Pieksämäen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Etelä-Savon hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämislautakunnan varajäsen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkkojen aseman tulisi olla sama kuin millä tahansa yhdistyksellä ja niiden toiminta pitäisi rahoittaa jäsenmaksuilla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi olisi syytä kuntien hoitaa, jotta hintataso pysyisi kohtuuullisena.

Seremoniat saisi edelleen hoitaa se uskonnollinen yhteisö, jonka jäsen haudattava on ellei testamentissä ole muita toiveita.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Esimerkiksi 12-vuotiaan terveystietoja ei luovuteta omaisille, joten en näe syytä miksi ei saisi päättää omasta kuulumisestaan uskontokuntaankaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine olisi yhdenvertainen kaikille.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Kirkot tulee irroittaa yhteiskunnasta ja niiden toiminta tulee perustua vapaaehtoisuuteen. Tunnustuksellinen toiminta vain vapaa-ajalle.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Jos ei lääketieteellistä syytä ole leikkauksille, niiden toteutus tulisi perustua muun kosmeettisen kirurgian käytäntöihin. Suomessa harvoin alle 18-vuotiaille tehdään kauneusleikkauksia, sama logiikka pitäisi olla myös uskonnollisessa. Leikkaukseen tarvitaan leikattavan suostumus.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Käytännössä on mahdotonta ja typerääkin ryhtyä rajaamaan asusteita ja koristeita. Ihmisellä tulee oikeus ilmaista itseään haluamallaan tavalla, kunhan se ei riko Suomen lakia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Sinbällään en pidä jumalanpilkan kieltämistä itsessään taråpeellisena, mutta uskontorauha ja ihmisryhmien leimaaminen ja vihapuhe jumalanpilkan kautta on syytä pitää rangaistavana.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Niin kauan kun vakiintuneista vapaapäivien lukumäärästä ja niiden tuomista palkanlisistä ei luovuta, vapaapäivistä voidaan päättää osittain työehtosoimuksissa ja osittain työaikalaissa.