Teemu Jumppanen (87)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Eläinoikeuspuolue
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: https://www.facebook.com/teemujeop

Olen 39-vuotias kiteeläinen mies ja eläinten oikeuksien edistäminen yhteiskunnassamme on yksi tärkeimpiä asioita elämässäni. Kultainen sääntö on erittäin hyvä ohjenuora oman elämämme elämiselle, ja itse noudatan sitä tekemällä myös toislajisille tovereillemme samoin, kuin itselleni haluaisin tehtävän. Väkivallattomien vaihtoehtojen valitseminen on nykyaikana niin helppoa, että se on ilmiselvä moraalinen velvollisuutemme.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Verotusoikeuden pitää olla kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä tai sitten ei yhdelläkään.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimen pitää olla julkisyhteisöjen tarjoama palvelu. Uudet hautaustavat, kuten vesituhkaus ja kompostointi tulee sallia niitä haluaville.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteinen katsomusaine on paras ratkaisu. Uskonnonopetuksen voivat järjestää uskonnolliset yhteisöt.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Jonkun tietyn uskonnollisen yhteisön jumalanpalvelukset eivät voi sisältyä kouluaikaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kaikki tietoisten ja tuntevien eläinyksilöiden teurastus tulee kieltää, koska valittavissa on myös väkivallattomia vegaanisia vaihtoehtoja. Toislajisten eläinten hyväksikäyttö ja tappaminen eivät nykyaikana ole millään tavalla tarpeellisia selviytymisemme tai hyvinvointimme varmistamiseksi, joten moraalinen velvollisuutemme on tyystin pidättäytyä näistä hirmutöistä. Eläinten tappaminen muussa kuin itsepuolustuksellisessa tarkoituksessa on kiellettävä, poikkeuksena eutanasia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Pukeutuminen on yksityisasia, johon työnantajan ei pidä puuttua ilman erityisen painavaa syytä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkan kieltäminen on sananvapauden rajoittamista. Jos jokin jumaluus on kaikkivoipa, niin epäilemättä rangaistus seuraa sitten maallisen vaelluksen jälkeen, ei siitä meidän ihmisten tarvitse huolehtia :)

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.