Satu Naukkarinen (82)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Olen perusopetuksen lehtori ja teen myös kanttorin sijaisuuksia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Nykyinen käytäntö on hyvä, siitä pitää pitää kiinni tulevilla vaalikausilla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

On hyvä, että kirkko hoitaa edelleen hautaustoimea. Se on selkeä, ja antaa työtä kirkon työntekijöille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisenä nuori voi päättää kuulumisestaan uskontokuntaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyinen opetus on hyvää. Uskonnonopetuksessa käydään läpi eri uskonnot, ja ET sopii niille, jotka eivät ole uskonnonopetuksen parissa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

ET sopii niille, joille ei opeteta evankelis-luterilaista tai ortodoksiuskontoa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Suomen kulttuuriset opetustavat vaativat myös kirkon ja koulun yhteistyötä esim. joulu- ja keväthartauksia, joiden on hyvä olla kirkossa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Mielestäni ympärileikkausta ei tarvita uskonnollisista syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastuksessa eläinten kärsimykset tulee minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Kaupan työntekijä saa pukeutua uskontonsa mukaiseen asuun.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

On selvää, että toisten uskontoa ei saa pilkata, koska asia on heille tärkeä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkkolaissa voi olla vakiintuneet vapaapäivät edelleen.