Anni Kivistö (123)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Olen 39-vuotias antropologian opiskelija Joensuusta. SKP:n toiminnnassa olen ollut mukana yli 10 vuotta ja siellä toiminut myös puolueen keskuskomiteassa joitakin vuosia.

Itselle tärkeitä asioita poliittisesti on heikommista huolen pitäminen. Siihen sisältyvät mm. riittävä sosiaaliturva ja samalla riittävä palkkataso työssäkäyville elinkustannusten noustessa jatkuvasti sekä mielenterveyspalveluista huolehtiminen. Jälkimmäinen kaipaa erittäin pikaista korjausta, sillä tilanne on monella paikkakunnalla kestämätön.
Myös asumisen hinnan nousu on saatava loppumaan asettamalla vuokrakatto ja rakentamalla enemmän kaupunkien omia vuokra-asuntoja.

Vaikutukset ympäristöön on otettava kaikissa toimissa huomioon ja pyrittävä aina luonnon kannalta parhaaseen vaihtoehtoon. Tämä pätee myös turvallisuuteen, joka on tällä hetkellä pinnalla olevan asia.
Fakta on se, että todellista turvallisuutta tarjoaa ympäristökriisin ratkaisu, eivät asehankinnat!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kaikkien uskontokuntien pitäisi olla samalla viivalla. Näistä paras vaihtoehto olisi poistaa kirkolta verotusoikeus, mutta ei välttämättä seuraavan hallituksen aikana. Mielestäni ajankohtaisempi asia olisi poistaa uskonto aineena peruskouluista ja tuoda sen tilalle elämänkatsomustieto kaikille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Tällä tavoin kenenkään ei tarvitse joutua haudatuksi ns. kirkon maille, jos ei kirkon arvoja hyväksy.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Parasta olisi jättää lapsi kastamatta, mutta siitä on syntynyt meille eräänlainen perinne, joka liittyy enemmän nimen antamiseen lapselle kuin mihinkään uskontoon. Lapselle tulee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa taata oikeus erota kirkosta/uskontokunnasta. Niihin voi liittyä aina halutessaan uudelleen, jos siltä tuntuu.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnonopetuksen voisi nykymuotoisena lopettaa ja tarjota kaikille tilalle elämänkatsomustieto, joka on paljon hyödyllisempi aine, kuin pelkästä yhdestä ainoasta uskonnosta oppiminen. Samalla lapsista kasvaisi hyväksyvämpiä ja avarakatseisempia muiden uskontojen edustajia kohtaan, kun ET:ssä opetettaisiin perusasiat kaikista (tai ainakin suurimmista) maailmanuskonnoista.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Ehdottomasti. Tällä hetkellä lapsilla ei ole mahdollisuutta itse erota kirkosta, eikä valita ET:tä. Se asettaa uskontokuntiin kuuluvat lapset eri asemaan muiden kanssa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Vaikka laissa lukee, että vaihtoehtoinen, tunnustukseton tilaisuus on järjestettävä, se ei aina toteudu kunnolla tai siihen ei paneuduta jokaisessa koulussa samalla tavoin. Siksi tällaiset uskonnolliset tapahtumat on pidettävä erillään peruskoulusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tämä tulee sallia. En näe minkäänlaista syytä kieltää esimerkiksi huivin käyttöä, paitsi rasismin, jota en hyväksy.

Ainut syy voisi olla työntekijän oman turvallisuuden vaarantaminen, mutta en keksi mitään esimerkkiä työstä, missä huivi tms. voisi sen vaarantaa

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.