Mari Kärkkäinen (28)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: https://marikarkkainen.sdp.fi/

Nyt on aika tehdä inhimillisiä, kauaskantoisia ja perusteltuja päätöksiä! Olen Mari Kärkkäinen, kahden teinin äiti Oulusta. Olen opettaja, tietokirjailija ja terveysteknologian ammattilainen. Työkokemusta on kertynyt monipuolisesti ulkomaita myöten sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Pohjoinen Suomi on tuttu ja tunnistan välimatkojen tuomat haasteet. Haluan edistää tehokasta, luotettavaa ja tosiasioihin perustuvaa päätöksentekoa. Haluan saada asioita eteen päin sen sijaan, että niitä viivytellään tarpeettomasti. Olen aina valmis kuuntelemaan ja kehittämään näkökantaani. Pyrin näkemään asiat tulevaisuusorientoituneesti. Teen jämäkästi töitä niiden asioiden eteen, jotka luovat hyvinvointia. Hyvinvoivat aikuiset auttavat myös lapsia ja nuoria voimaan hyvin. Meidän tulee huolehtia riittävästä ja varhaisesta tuesta tasa-arvoisesti. Ennaltaehkäisy tuo sekä henkistä hyvinvointia että taloudellista säästöä. Anna äänesi kuulua kauttani.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Mielestäni tämä kuuluisi kuntien perusasioihin, koska kaikki asukkaat tarvitsevat ko. palvelun.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kaikki uskonnot huomioimalla saataisiin tietoisuutta jaettua lisää eri uskontojen ajattelutavoista ja perinteistä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei missään nimessä tule sallia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.