Jukka Haapasalo (124)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Häme

johdetaan suomi takaisin nousuun.

Kannatan EU-eroa ja NATO-hakemuksen pois vetämistä, jotta suomi olisi itsenäinen ja
puolueeton maa. Nyt ja jatkossakin ja päätäntävalta on pidettävä meidän omissa käsissä.

sairaanhoito ja vanhuspalvelut
vammaispalvelut
koulutus ja varhaiskasvatus
tieinfra
eläkeläisten, lapsiperheiden, sairastuneiden, vammautuneiden ja työttömien toimeentulon
turvaaminen
stop autoilijoiden kuritus
Nämä asiat tulee ehdottomasti saatava korjattua. Anna äänesi ja aletaan laittamaan asioita
kuntoon!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

kaikille kuolleilla tulee olla samat oikeudet ja maksut uskontokunnasta riipumatta

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

jokaisen oppilaan on hyvä tutustua kaikkiin uskontoihin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

turha on lasta kiduttaa tarpeettomilla leikkauksilla

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

eläin tulee teurastaa eettisesti.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.