Virve Mikkonen (26)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.virvemikkonen.fi

Olen joensuulainen kaupunginvaltuutettu sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu. Olen Jukon pääluottamusmies ja terveydenhoitaja. Teen arjessani, työssäni ja luottamustehtävissäni työtä inhimillisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta.
Minulle on tärkeää edistää jokaisen hyvinvointia niin arjessa kuin työssä. Sujuvaan arkeen on meillä jokaisella oikeus.
Työelämää pitää kehittää yhdenvertaiseksi ja oikeudenmukaiseksi. Työllä on tultava toimeen.
Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppimiseen ja harrastamiseen kaikkialla Suomessa.
On kuljettava kohti kestävää Suomea. Ekologisesti kestävä talous luo mahdollisuuksia ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.
Olen ehdokkaana eduskuntavaaleissa, koska haluan edistää hyvinvoivaa, elinvoimaista ja luottamukseen perustuvaa Suomea. Lupaan viedä eduskuntaan viisautta, inhimillisyyttä, rohkeutta ja vaikuttavuutta.
Olen rohkeasti Sinun puolellasi

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Hieman kinkkinen kysymys. Nämä kirkot ovat toisiaan ainoat, joilla on oikeus verottaa. Muut uskontokunnat voivat periä jäseniltään jäsenmaksua ja siten kerätä tuloa. Asiaa tulee tarkastella huolellisesti ja sen vaikutuksia laaja-alaisesti.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Tämä järjestely toimii hyvin.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Mielestäni lapsella tulee olla itsenäinen oikeus päättää kuulumisestaan uskontokuntiin. Edelleen iso osa vanhempia tekee päätöksen lapsen puolesta kasteen yhteydessä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Mielestäni koulun tehtävä ei ole uskonnon opetus. Vastuu uskonnollisesta kasvatuksesta on perheillä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaukseen suhtaudutaan pienenä toimenpiteenä ja siksi se on helpompi mieltää sallivaksi uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Ei tule unohtaa muita toimenpiteitä, joita halutaan selittää uskonnollisina/kulttuurillisena, tästä on olemassa julma esimerkki tyttöjen silpominen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.