Tommi Lukkarinen (115)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Sinimusta liike
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Olen suorittanut medianomin ja artesaanin tutkinnot. Työura koostuu mm. televisiokuvaajan -ja turvallisuusalan työstä. Olen vanhassa puutalossa asuva yhden lapsen isä. Tärkeää minulle on luonto, liikunnallinen elämäntapa ja metsätilan hoito. Olen Sinimustan Liikkeen hallituksen varajäsen.

Arvomaailmani olen syväekologisuuteen taipuvainen kansallismielinen, jossa ihmisen perimä, juuret, kieli, kulttuuri, itse suomalaisuus, on olennainen osa luontoyhteyttä ja täten erityisen tärkeä ja puolustamisen arvoinen asia. Elonkehän kunnioitus ja sopusoinnussa luonnon kanssa eläminen on osa ikiaikaista suomalaisuutta, jossa koruttomuus, vaatimattomuus ja sisukkuus on itsestäänselvä osa pohjoisen ihmisen luonnetta. Vastustan pakkomonikultturismia, kasvotonta globalismia ja Eu:n liittovaltiokehitystä, jossa suomalaisten itsemääräämisoikeus häviää kaiken aikaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Nykyisellään on hyvä, kirkollisverosta pääsee eroon mikäli eroaa kirkosta kuten itse olen tehnyt. Lisäksi jos olisi esimerkiksi suomenuskon keskittynyt "seurakunta" joka haluaisi verotusoikeuden, se tulisi sallia.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Täysi-ikäisenä voisi ympärileikkauksen suorittaa omakustanteisesti yksyisellä. Julkinen terveydenhuolto ei saa tuhlata resurssejaan uskonnollisiin kehonmuokkauksiiin.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Suomessa tulee mennä suomalaisuus tärkeimpänä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskomusten tulee kestää kritiikkiä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.