Jari Karttunen (476)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Suomen kommunistinen puolue
Vaalipiiri: Uusimaa

soilidaarinen sosialisti ja marxilainen materialisti.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskonnollisen organisaation ei tule missään olosuhteissa nauttia valtion verotuksen tuomasta ylläpidosta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kunnallinen palvelu kuulostaa oikealta ratkaisulta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

En halua avata mahdollisuutta, että nuoria voitaisiin liittää osaksi uskontokuntia alaikäisinä. Hyväksyisin kyllä eroamisen uskontokunnasta myös alle 15 vuotiailta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Uskontoja voi käsitellä yhteiskunnallisina ilmiöinä historian yhteydessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskontoa ei pidä olla kouluissa esitettynä missään muodossa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ei ole syytä antaa lupaa ylimääräisille leikkauksille tällaisista syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimille tuskan tuottaminen teurastuksen aikana on minimoitava. Tietysti kokonaisuus ratkaisee ja myös eläinten kärimykset myös elämän aikana on minimoitava.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kauppiaan oma kauppa. Ehdotuksia on hyvä kuunnella. En silti hyävksy vaateusta syyksi esimerkiksi irtisanoa työntekijää, koska en usko vaatetuksen vaikuttavan työntekijän työpanokseen valtaosin.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Ei jumalaa voi pilkata. Häntä ei ole olemassa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

vapaapäiväton säilytettävä, mutta niiden on pohjauduttava maalliseen laisäädäntöön.