Riku Hautamäki (27)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: http://www.rikuhautamaki.com

Olen Riku Hautamäki, 46-vuotias kolmen lapsen isä ja yhden isoisä.
En ollut koskaan ajatellut, että lähtisin politiikkaan mukaan. Kuitenkin, koska olen vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta jyrkästi vastustava ihminen, viimeiset 3 vuotta on saaneet minut lähes raivon valtaan; Ihmisiä EI voi eikä tule kohdella siten kuin nyt on kohdeltu.
Viimeistään nyt on aika toimia, jos halutaan saada yhtäkään asiaa etenemään oikeaan suuntaan: Henkilökohtaiseen vapauteen, valinnanvapauteen, vapauteen päättää omasta kehostaan. Henkilökohtaiseen vapauteen asetetut pakkotoimet eivät mielestäni kuulu demokratiaan.
Näitä vapauksia on puolustettava.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Mielestäni yksilön täytyy saada itse päättää, kuuluuko johonkin uskontokuntaan, ja jos, niin mihin. Kuuluessaan johonkin uskontokuntaan yksilö näin antaisi kyseiselle uskontokunnalle oikeuden verottaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Nykyään kun uskontoja on monia, olisi mielestäni syytä harkita, voisiko hautaustoimi olla ainakin osin valtion tukemaa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaana ihmiselle alkaa tulla muutenkin vapauksia ja velvollisuuksia, miksipä ei oikeus uskontokuntiin kuulumisesta voisi olla yksi näistä vapauksista.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Mielestäni nykyinen jako on ollut ainakin omien lasten kohdalla täysin toimiva.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jos alaikäisen lapsen vanhemmat kuuluvat johonkin tiettyyn uskontokuntaan, mutta lapsi ei sitä tunne omakseen, mielestäni olisi lapsen edun kannalta tärkeää että hän saisi vapauden valita opiskeleeko jotain muuta vaihtoehtoa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tämä on hieman hankalasti rajattu. Perustelen kieltävän vastaukseni sillä, että evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomat oppilaat joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tulee kieltää. Mielestäni, jollei lääketieteellistä syytä leikkaukseen ole, olisi ikärajan oltava 18 vuotta. Tällöin henkilö pystyisi täysi-ikäisenä päättää itse, haluaako jonkin ruumiinosan muokata.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eettisistä syistä haluan kuoleman olevan aina mahdollisimman tuskaton.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Mielestäni voi vaatia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Suomessa evankelis-luterilaisuus on valtauskonto, jolloin pidän perusteltuna että jumalanpilkka voi olla laissa rangaistavana tekona.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Nykyinen käytäntö on mielestäni ollut varsin toimiva.