Joonas Ryynänen (61)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Satakunta

Kotisivu: http://www.joonasryynanen.fi

Olen kolmen lapsen isä, opettaja ja yrittäjä Porista. Opiskelin Raumalla ja työskentelen Ulvilassa. Sivutoimisesti olen yrittäjä ja toimin tukihenkilönä yhdelle pienelle pojalle. Olen aina ollut aktiivinen osallistumaan ja tottunut kantamaan vastuuta.

Haluan olla osa ratkaisua, enkä ongelmaa. Politiikkaan tulin mukaan, koska haluan että tulevaisuuden Satakunta ja Suomi on

Lapsimyönteinen,

Korkeasti koulutettu ja

Meillä on hyvinvoivat yritykset.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Kirkolla on parhaat mahdollisuudet hoitaa asia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotta tai alle.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen katsomusaine sopisi peruskoulun ideaan.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnon harjoittaminen ei mielestäni ole koulun tehtävä.

Joulujuhlat, Suvivirret jne. ovat tapakasvatusta, eivät uskonnon harjoittamista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Jyrkkä ei lasten silppomiselle.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Töissä ollaan töissä, vapaalla voidaan pukeutua uskonnon mukaisesti. Toki asia on vuoropuhelua työnantajan ja työntekijän välillä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Mielestäni sananvapautta on myös toisten pyhänä pitäminen asioiden arvostelu.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.