Leena Heikkinen (93)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://leenaheikkinen.fi

Minulle on tärkeää, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta toimii jatkossakin. Tulevina vuosina tulemme kohtaamaan entistä enemmän entistä vakavampia kriisejä, joihin meidän tulee valmistautua ja joita meidän on yritettävä ehkäistä. Nämä kriisit tulevat uhkaamaan luontoa ja ympäristöä, terveyttä, ihmisoikeuksia ja sananvapautta. Siksi meidän tulee tehdä määrätietoista ja rohkeaa työtä demokratian rakenteiden vahvistamiseksi.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Mikäli uskontokunta haluaa periä maksua jäseniltään, tulee heidän tehdä se itse, eikä hyödyntää yhteiskunnan järjestelmää.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Mielestäni alle 15-vuotiasta ei tulisi liittää virallisesti uskontokunnan piiriin. Käytännössä lapset usein kasvavat vanhempiensa uskontoon, mutta heillä tulisi olla itsemääräämisoikeus virallisesta liittämisestä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lasten kehollinen koskemattomuus on asia, josta ei tule tinkiä uskonnollisista syistä minkään sukupuolen kohdalla.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Työntekijän vaatetukseen tulee voida puuttua työturvallisuus- tai hygieniasyistä, mutta ei kulttuurisista tai uskonnollisista syistä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Mikäli jokin jumala on kaikkivoipa, tulee sen kestää pilkka. Ihmisiä ja ihmisryhmiä ei saa pilkata.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.