Esa Pietikäinen (155)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Valta kuuluu kansalle
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Verotusoikeus voisi yhdenvertaisuuden nimissä olla muillakin uskontokunnilla, koska nykyisin sen maksaminen ei ole pakollista vaan se on jokaiselle täysin vapaaehtoista.
Tärkeämpi asia on mielestäni se, että valtion rahoituksen osuus uskontokuntien tukemisen osalta tulisi olla läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. On otettava huomioon se, että kyseessä ei oikeastaan ole kirkollisvero vaan "seurakuntavero". Tämän vuoksi jokaisen uskonnollisen yhteisön omien jäsenten tuoma tuotto suhteessa yhteiskunnallisiin velvoitteisiin kuten kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon tulee huomioida kokonaisuutena.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimen monopoliasema täytyy ehdottomasti poistaa kirkolta. Yksityisen hautausmaan perustaminen täytyy saada mahdolliseksi ja lainvalmistelua sen pohjalta täytyy alkaa valmistelemaan. Kyseessä on niin suuri muutos nykyiseen, että sen vuoksi asiaa koskeva lainsäädäntö pitää käsitellä erittäin huolellisesti. Huomioon täytyy ottaa maa-alueeseen pitkäksi aikaa kohdistuva rasite, ympäristönäkökohdat ja se, että vainajan arvokas kohtelu saadaan ehdottomasti varmistettua. Nykyisin hautaustoimen täytyy olla voittoa tuottamatonta mutta siihen on perusteltavaa tehdä muutos, koska jokaisella on oikeus maksaa sellaisesta palvelusta mitä viimeiseltä leposijalta haluaa.
Itselläni on ollut jo kauan haaveissa hautausmaan perustaminen, josta jokainen halutessaan saa "ikuisen levon" luonnon helmassa. Ilman 25vuoden määräaikoja, ilman lehtipuhaltimien tai ruohonleikkurien pörinää.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Nykyinen systeemi on toimiva.
Oman uskonnon korostaminen opetuksessa on tärkeää mutta myös eri uskontojen perusteet ja historia on tärkeä jokaisen oppia. Etenkin tiettyjen uskonryhmien opetuksessa tulisi keskittyä siihen, että kaiken uskonharjoittamisen tulisi kunnioittaa suomalaista kulttuuria ja yhteiskunnallista järjestystä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Jokaisella tulee olla oikeus oman ruumiin koskemattomuuteen. Alaikäisten kohdalla se on parasta turvata lailla.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Ei tule sallia missään nimessä. Esimerkiksi halal ja kosher teurastukset ovat kuvottava käytäntö, jota ei tarvitse uskonvapauden nimissä sallia sivistysvaltioissa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Kyse ei ole vain uskonnollisista oikeuksista vaan myös työturvallisuudesta. En voisi itsekään hyväksyä, että työntekijä käyttää sorvia huivi päässä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Jumalanpilkka on uskonrauhan rikkomista eikä sitä saa hyväksyä.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.