Teuvo Hatva (5)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Oulu

Kotisivu: http://teuvohatva.fi

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkot tekevät paljon yhteiskunnallista työtä, mm. hautaustoimi ja diakoniatyö joten verotusoikeus on paikallaan.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Kirkko on edelleen paras tapa hoitaa hautaustoimi järjestäytyneesti. Uskontoon sitoutumattomien hautaustoimelle on myös toimiva järjestely kirkon puolesta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyys on rajapyykki kaikelle muullekin omaan elämään vaikuttavalle asialle.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Koulu kasvattaa myös elämään ja suvaitsevaisuus muita uskontokuntia kohtaan/oikeus harjoittaa omaa uskontoa on tärkeä osa kasvatusta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Molempien sukupuolien ympärileikkaukset tulee kieltää muista kuin lääketieteellisistä syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Suomessa on hyvä eläinsuojelulaki eikä tarvetta sallia poikkeuksia ole edes kulttuurisista tai uskonnollisista syistä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Palveluammateissa käytetään työnantajan määrittelemää asua jos sellainen on.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Nykyinen määrittely on jokseenkin toimiva.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkolliset pyhäpäivät määrittelee kirkkolaki. Maallinen työaikalaki määrittelee kuuluvatko vapaat myös työstä vapaaksi ja kaikille.