Annamari Brandao (163)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://annamaribrandao.com

Olen järjen lämmin ääni tässä ajassa. Olen brasilialaisen miehen vaimo ja kolmen lapsen äiti. Kristilliset arvot ovat kestävä perusta hyvin toimivalle yhteiskunnalle. Teen monipuolista vaikuttamistyötä eri kentillä pastorina ja freelancerina ja kannatan avointa demokratiaa, jossa sanan- ja uskonnonvapaus taataan kaikille kansalaisille. Arvostan rakentavaa yhteistyötä. Olen Järvenpään KD:n johtokunnan jäsen ja Keski-Uudenmaan kristillisen koulun hallituksen jäsen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Verotusoikeus koskee aina kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan jäseniä. Jos yhdyskunta haluaisi toteuttaa varojen keräystä verotuksen kautta, tätä mahdollisuutta voisi avata myös muille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Tällä hetkellä ev.lut. kirkko hautaustoimen järjestäjänä on toiminut hyvin, ja hyvää on, että myös muut yhdyskunnat saavat mm. käyttää ilmaiseksi hautaustoimituksiin käytettäviä tiloja.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Nykyään 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa lapsen suostumuksella ja 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.

18 vuoden ikäraja on monella tapaa perusteltu, koska täysi-ikäisyys on muutoinkin edellytyksenä erilaisten oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Kannatan oman uskonnon opetuksen säilyttämistä. Opetuksen sisällössä voitaisiin varmistaa, että eri uskontojen ymmärrys ja lukutaito ovat hyvällä tasolla kaikilla oppilailla.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

YK:n lastenoikeuksien sopimus lähtee siitä, että sopimusvaltiot kunnioittavat vanhempien ja laillisten huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia antaa lapselle ohjausta hänen uskonnonvapauden käyttämisessä tavalla, joka on sopusoinnussa lapsen kehitystason kanssa. Mikäli lapsi ja vanhemmat yhdessä haluavat, niin lapsi voi 15 vuotta täytettyään itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ja 12 vuotiaan lapsen oma suostumus tarvitaan uskonnollisen aseman muuttamiseen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia ja muiden kristillisten tahojen toimintaa tulee tarjota niitä haluaville koulunkin toimesta. Pois jäävillä on tavallista opetusta sillä välin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Kyse on uskonnonvapauden harjoittamisesta ja käytäntö on Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Uskonnollisesta syystä tulee sallia verenlaskun aloittaminen samaan aikaan tainnutuksen kanssa.

Käytäntö on Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukainen. Eläimen kärsimys tulee minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

EU:n tuomioistuin on linjannut, että työnantaja voi tietyissä tilanteissa kieltää työntekijöitään käyttämästä näkyviä uskonnollisia symboleja. Jotkut työtehtävät rajoittavat uskonnon tai kulttuurin esille tuovaa pukeutumista. Huivi, joka jättää kasvot paljaaksi, on mahdollinen työtehtävissä, joissa hiukset on pidettävä muutoinkin kiinni esimerkiksi hygieniasyistä, mutta ei taas työtehtävissä, joissa se voi aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi takertumalla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Laissa uskonrauhan rikkomisen kieltämisessä on pyrkimys suojella eri tavoin uskovia ihmisiä ja taata uskonrauha yhteiskunnassa. Nykylainsäädäntö ei estä mielipiteen ilmaisemista, vaan ohjaa sitä rakentavaan ja yhteiskuntarauhaa säilyttävään suuntaan. Globaalisti jumalanpilkan kieltävä lainsäädäntö on vaikeampi kysymys, koska esimerkiksi joissain islamistisissa maissa sitä käytetään ihmisten perusoikeuksien polkemiseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Nämä ovat vakiintuneita kristillisiä juhlapyhiä, joiden säilyttämistä kannatan nykyisillä paikoillaan.