Jouni Kaskiharju (449)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Minun poliittiset aatteeni pähkinänkuoressa: Itsenäisyyden ja kansallisen päätäntävallan säilyttäminen. Julkisten palveluiden ja niiden saatavuuden turvaaminen. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Eläkeläisten, vammaisten ja vähäosaisten elinolojen parantaminen. Turvallisuuden tehostaminen. Byrokratian vähentäminen. Yrittämisen helpottaminen. Toimeentulon turvaaminen myös vallitsevassa olotilassa. Liikkumisen mahdollistaminen myös siellä missä julkinen ei toimi, työntekoa ei saa vaikeuttaa jatkuvilla polttoaineiden hinnan nostoilla vaan on voitava yleiseurooppalaisesti myös kohtuullistamaan niiden verotusta.

Puoluekuriin, takinkääntöihin ja vääriin lupauksiin pettyneiden kansalaisten ei kannata heittää kirvestä kaivoon ja jättää äänestämättä, vaan etsiä itselleen sopiva ns. poliittinen koti, jossa voi tuntea olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi. Toivon, että meille annettaisiin mahdollisuus yrittää, sillä muut ovat yrityksistä huolimatta epäonnistuneet lähinnä siitä syystä, että he ovat antautuneet toisten pelinappuloiksi sen sijaan, että he pelaisivat itse kansalaisten laatimilla säännöillä.

Uskollisuus aatteelle on tärkeämpi kuin puoluejohdon nuoleskelu sillä silloin voi aina olla kannastaan varma ja mahdollisten äänestäjien asialla. Mahdolliset hallituskumppanit olisivat sellaisia joiden kanssa voi neuvotella ja tehdä kompromisseja.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisvero on kuin jäsenmaksu. Maksusta vapautuu jos eroaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Seurakuntaan kuuluville seurakunnan kautta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Kun on siinä iässä,että ymmärtää mistä on kyse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jokaiselle vakaumuksensa mukainen opetus.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Vapaaehtoisena.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Vapaaehtoisena niin halutessaan

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Vain barbaarit silpovat lapsiaan.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Vain barbaarit kiduttavat eläimiä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivi käy, mutta muu ei.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Maallinen laki ei mene Jumalan lain edelle.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Jos asiat päätettäisiin työaikalaissa, ei kirkollisa vapaapäiviä olisi kohta lainkaan vaan kaikki sijoitettaisiin viikonloppuihin.