Santeri Laustela (128)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: https://liberaalipuolue.fi/eduskuntavaalit-2023/santeri-laustela/

Opiskelen kauppatieteiden maisterivaiheen opintoja Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa. Kannatan hyvin laajaa sanan- ja uskonnonvapautta. Mielestäni valtio ja kirkko tulisi erottaa toisistaan täysimääräisesti, eikä valtion tulisi aktiivisesti kannustaa ihmisiä minkään uskonnon piiriin. Tilanne ei nykyisin ole tämä, sillä uskontoja tuetaan Suomessa sadoilla miljoonilla euroilla. Arvoiltani liberaalina katson jokaisen ihmisen voivan tehdä omassa elämässään parhaaksi katsomiaan asioita niin kauan, kun toiminta ei aiheuta haittaa muille. Tämän vuoksi vastustan esimerkiksi rituaaliteurastusta ja ympärileikkauksia, vaikka kannatankin muutoin hyvin laajaa uskonnonvapautta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Valtio ja kirkko on eriytettävä toisistaan täysimääräisesti. Kirkko voi kerätä omat tulonsa esimerkiksi jäsenmaksuilla. Valtion ei tule korostaa mitään uskontoa muita enempää.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi tulee avata kilpailulle ja kaikki kirkon saamat valtiontuet tulee täysimääräisesti lakkauttaa.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Myös nuorella tulee olla vapaus päättää itse kirkkoon kuulumisesta. Mielipidettä voi kyllä myöhemmin muuttaa suuntaan tai toiseen, alhaisesta ikärajasta ei ole mitään harmia.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikille yhteiseen katsomusaineeseen siirtyminen on perusteltua koululaitoksen yleissivistävän luonteen vuoksi. Lisäksi tämä ehkäisee uskonnontunneilla tapahtuvaa opetussuunnitelman ulkopuolista uskonnonopetusta. Yhteiskunnan tulee tarjota kaikille samaa uskonnonopetusta ja jokainen voi vapaa-ajallansa suhtautua uskontoon haluamallaan tavalla.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jokaisella lapsella tulee olla oikeus hakeutua ET-opetukseen niin halutessaan.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Jumalanpalvelukset eivät kuulu peruskouluun. Jokainen voi käydä jumalanpalveluksissa omalla vapaa-ajallansa niin usein kuin haluaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kenelläkään ei tule olla oikeutta tehdä peruuttamattomia toimenpiteitä toisen vartalolle ilman pätevää lääketieteellistä syytä. Jokainen täysi-ikäinen voi halutessaan ympärileikkauttaa itsensä omakustanteisesti.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinoikeudellista lainsäädäntöä tulee kiristää. Ei sallita uskonnosta johtuvia poikkeuksia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonnonvapautta tulee voida ilmentää myös oman pukeutumisen kautta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskontojen kritisoimisen vapaus on osa sananvapautta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Yleisten vapaapäivien päättämiseen ei enää nykypäivänä tule tarvita kirkon lupaa. Valtion tulee voida järkeistää vapaapäiviä, esimerkiksi siirtää helatorstain paikka perjantaille.