Teija Makkonen (203)

Tulos: Varalla

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.teijamakkonen.fi

Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Uudenmaan maakuntavaltuutettu. Olen jäsenenä kulttuuri-ja vapaa-ajan lautakunnassa sekä Helsingin Sataman hallituksessa. Työskentelen eduskunnassa kansanedustajan avustajana sekä avustajien luottamusmiehenä. Ennen työtäni eduskunnassa työskentelin puolustusvoimissa yli 10 vuoden ajan.

Olen koulutukseltani sotatieteiden maisteri (strategia ja johtaminen), liiketoiminnan kehittämisen tradenomi (ylempi AMK) sekä hallintotieteiden kandidaatti (julkisoikeus).

Kolmen lapsen äitinä olen erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä tulevaisuudesta. Toimin helsinkiläisen peruskoulun johtokunnassa seitsemättä vuotta. Julkis- sekä kunnallishallinnollisen taustan lisäksi minulla on kokemusta myös yrittäjänä toimimisesta.​

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Verotusoikeuden poistaminen saattaa olla tulevaisuudessa aiheellista.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ehdottomasti. Lapsia tulee suojella. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastusta ei tule sallia uskonnon eikä kulttuurin varjolla. Eläinten kärsimys pitää minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kasvojen peittäminen ei ole tarpeellista Suomessa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.