Janna-Riia Koivu (152)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi

Kotisivu: https://www.jannariiakoivu.fi/

Olen koulutukseltani valtiotieteiden kandidaatti ja sairaanhoitaja. Viimeistelen nyt maisterin tutkintoa sosiaalipolitiikasta. Minulle on aina ollut tärkeää hyvinvoinnin edistäminen ja yhdenvertaisuuden puolustaminen. Politiikassa toimin tällä hetkellä hyvinvointialueella varavaltuutettuna ja olen Turun Vihreät ry:n varapuheenjohtaja sekä Turun Vihreän kunnallisjärjestön sihteeri. Vapaa-ajalla pidän lukemista, lautapeleistä ja kelien salliessa käyn mielelläni frisbeegolffaamassa.

Työskentelen lujasti sen eteen, että työvoimapula ratkaistaan, mielenterveyspalveluihin panostetaan ja lapsista ja nuorista pidetään huolta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kirkon rahoituspohjan muuttaminen tulevalla vaalikaudella on liian äkillistä. Tulevaisuudessa voisi tarkastella mahdollisuutta kirkollisveron poistamisesta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Tärkeintä on kunnioittaa ihmisarvoa. Pidän hyvänä sitä, että hautaustoimesta saa korvauksen, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö voisi pohtia, että myös muut hautauksen järjestävät tahot voisivat saada korvauksen hautaamisesta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Mielestäni ikärajaa on hyvä laskea 13 vuoteen. Yläkoulu ikäisellä on oikeus päättää omasta kuulumista kirkkoon. Nuorten oikeudet uskontoasioissa on myös otettava huomioon.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Siirtyminen kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen olisi parempi ja se oli nykyaikaa. Eri uskonnoista ja kulttuureista on hyvä opettaa koulussa. Se on osa yleissivistystä. Kuitenkin opetus vain yhden uskonnon näkökulmasta ei anna samoja valmiuksia lapsille ja nuorille yhteiskuntaan, mitä yhteinen katsomusaine antaisi.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Totta kai. Nuorilla on jo nyt mahdollisuus valita valinnaisia aineita. ET-opetus tulisi olla kaikille avoin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Uskonnonvapauteen kuuluu, että saa uskoa ja harjoittaa omaa uskontoaan omantunnon mukaisesti. Lisäksi uskonnonvapauteen kuuluu uskomattomuus. Kouluissa ei tule tuottaa oppilaille tilanteita, jossa he joutuvat toimimaan omaa uskonnonvapauttaan vastaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Koen, että kyse on oman kohon koskemattomuudesta. Jokaisen tulee pystyä päättämään omaan kehoon kohdistuvista toimenpiteistä. Tietenkin, jos henkilö haluaa tehdä toimenpiteen ollessaan vanhempi, on kyse hänen omasta päätöksestä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Kärsimys tulee aina minimoida. Teurastus on aina teurastus.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Totta kai tulee sallia. Kyse on uskonnonvapaudesta, jossa tietyllä pukeutumisella ei ole vaikutusta työn suorittamiseen millään lailla.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

On todella törkeää, jos tahallisesti toisen henkilön loukkaamismielessä pyrkii toimimaan tavalla, jonka tietää loukkaavan toista. Oli kyse sitten uskonnosta, perheestä, ulkonäöstä, etnisestä taustasta tai mistään yksilöön liittyvästä asiasta. Vaikka asioista olisi eri mieltä, se ei oikeuta toisen tietoiseen satuttamiseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Ihmisten rytmi Suomessa määräytyy työaikojen ja opiskeluaikojen perusteella. Vapaapäivillä tai sunnuntailla pyhäpäivänä ei ole samanlaista merkitystä, mitä sillä oli aiemmin. Siksi on perusteltua, että tilanteen muuttuessa, vapaapäivien määräytymisestä voisi päättää työaikalaissa.