Ville Melanen (98)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Häme

Olen kristitty luterilainen pastori. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme peruskouluikäistä lasta. Teen päätöksiä kristillisten arvojen pohjalta. Näissä eduskuntavaaleissa pidän tärkeimpänä teemana turvallisuutta. Ulkopolitiikassa olisi viisasta noudattaa varovaista Paasikivi-Kekkosen-linjaa eikä ärhäkkää virolaista mallia. Suomi ei voi maantieteelle mitään. Sisäpolitiikassa kannatan poliisin resurssien lisäämistä järjestyksen ylläpitämiseksi ja esimerkiksi jengiväkivallan ehkäisemiseksi, ettei meille pääse syntymään samanlaista ongelmaa kuin Ruotsissa. Olen arvokonservatiivi, mutta pystyn mielestäni käymään keskusteluja eritaustaisten ihmisten kanssa. Pidän itseäni myös huumorintajuinen.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

En pidä kansankirkkojen verotusoikeutta mitenkään täysin välttämättömänä. Erityisesti tilanteessa, jossa luterilaisen kansankirkon jäsenmäärä alittaa 50%:n tason, asia tulee ajankohtaiseksi. Nykytilanteessa asia ei etenisi, vaikka sitä sattuisimme haluamaankin. On kuitenkin huomattava, että kirkon menetettyä verotusoikeuden, silloin sen tietyt yhteiskunnalliset vastuutehtävät siirtyvät valtiolle tai muille tahoille. Konkreettinen esimerkki on hautausmaiden hoito.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Tässä tilanteessa näin, mutta jos kirkko menettää verotusoikeuden, siinä tapauksessa vastuullinen taho olisi paikallinen kunta.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuoden ikä on riittävä tällaiseen päätökseen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uskontoa pitäisi opettaa oikeasti tunnustuksellisesti ja niille, jotka eivät halua osallistua uskonnonopetukseen, täytyy saada osallistua Elämänkatsomustietoon. Suomessa puhuttiin pitkään tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta, jota se todellisuudessa saattoi olla vielä 1980-luvulla. Uskonnonopetus ei ollut enää 1990-luvullakaan kuin nimellisesti tunnustuksellista. Olisi kuitenkin kaikille hyödyllistä saada tietoa eri uskonnoista, koska maailmalla matkustaessaan tai eläessään voi joutua hyvin ikäviin tilanteisiin, jos ei osaa kunnioittaa paikallisia uskonnollisia tapoja.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kun kouluissa ei ole tunnustuksellista uskonnonopetusta, se on muutenkin turhan lähellä ET:ta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jumalanpalvelukset eivät ole koulun varsinaista toimintaa. Koulu voisi antaa mahdollisuuden kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella osallistua jonkun seurakunnan järjestämään jumalanpalvelukseen osana uskonnonopetusta ja ET:ta, muttei velvoittaa siihen. Jumalanpalveluksesta kieltäytyvä tekisi muita opintoja sillä aikaa. En kannata kaikkien oppilaiden - en edes kirkon jäsenten - viemistä jumalanpalvelukseen, koska niiden sisältö voi olla mitä sattuu.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Tämä on vaikea kysymys. Poikien ympärileikkauksesta ei ole tiettävästi erityisen suurta lääketieteellistä haittaa, vaikka kaikilla toimenpiteillä on riskinsä. En sinänsä ole asiasta kovin innostunut, mutta tiettyjen vanhojen tapojen noudattaminen ei kuitenkaan loppuisi, vaan niitä tehtäisiin vaikkalaittomasti. Tämä kysymys ei ole yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys. Merkittävä periaatteellinen kysymys on kuitenkin naisten ympärileikkaus, mitä ei pidä hyväksyä missään muodossa. Sitä ei vaadi edes eri uskontojen pyhät kirjoitukset, vaan lähinnä Afrikassa ja Lähi-Idässä aikoinaan alkaneet käytännöt.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Lihan syöminen ei ole välttämätöntä. Suomessa voi elää syömällä lihatonta ruokaa, jos periaatteet eivät salli syödä paikallisen kulttuurin mukaan teurastetun eläimen lihaa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jos työtehtävien suorittaminen ei esty esimerkiksi huivia käyttäen, se tulisi sallia. Jos työtehtävien hoito huivin käytön myötä vaarantuisi, silloin huivin käyttö olisi perusteltua kieltää. Osa musliminaisista käyttää kasvot kokonaan peittävää päähinettä. Jos työtehtävien hoitaminen edellyttää kasvojen tunnistamista eli päähineen riisumista, tällöin päähineen käyttö tulisi voida kieltää.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Kenenkään uskontoa ja taas toisaalta oikeutta olla harjoittamatta uskontoa ei tule pilkata. En ymmärrä, miksi pilkkaaminen pitäisi olla joku perusarvo. Tiettyjen uskontojen pilkkaaminen voi myös tarpeettomasti luoda jännitteitä ihmisten välille. On parempi kunnioittaa ihmisen vakaumusta, vaikka itsellä olisi toisenlainen vakaumus.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kirkkolaki ei määritä kirkollisten pyhäpäivien paikkaa, vaan siihen vaikuttaa kirkollinen kalenteri. Kannatan nykyisen käytännön jatkoa. Myös uskonnottomien kannattaa ottaa huomioon se, että nuo kirkolliset vapaapäivät ovat vapaapäiviä kaikille vakaumuksesta riippumatta.