Jouni Hämäläinen (127)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Keski-Suomi

Mies, 50 vuotta. Elän yksin.
Koen olevani jonkun sortin pakana tai ehkä animisti, jollain etäisellä tavalla. Uskon kaikkiin jumaliin ja henkiolentoihin, omalla erikoisella tavallani, yhtäkään niistä en seuraa. Kuljen itsenäisesti omaa henkistä polkuani ja yritän oppia niin paljon kuin mahdollista.
Vapautta ja oikeudenmukaisuutta pidän kaikista tärkeimpinä arvoina mitä itsetietoisella olennolla voi olla. Pyrin raadolliseen rehellisyyteen itseäni kohtaan voidakseni olla rehellinen myös muille.
En voi sietää sitä että minua määräillään.
En tunne vähäisintäkään kunnioitusta auktoriteetteja kohtaan.
En käännä toista poskea.

Pitempi kuvaus itsestäni täällä:
https://vapaudenliitto.fi/jouni-hamalainen/

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Uskontoihin kuulumisen pitää olla vapaaehtoista ja henkilökohtaista.
On täysin kohtuutonta että kirkolla on oikeus kajota yritystuloihin, myös niiden jotka eivät kyseiseen kirkkoon kuulu.
Jokainen täysi-ikäinen, täysivaltainen ihminen voi halutessaan antaa osan tuloistaan mille uskontokunnalle haluaa.
Jos kirkolle on tarvetta institutiona, löytyy sille myös rahoittajia.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Niin kauan kun kirkolla on verotusoikeus, myös yritystoiminnan osalta, voi perustellusti vaatia kirkkoa hoitamaan hautaamisen ilman erillistä maksua.
Jos verotusoikeus poistetaan, voi valtio ja kunnat yhteistyössä hoitaa hautaamisen kulut.
Voi myös ajatella että jos verotusoikeus säilyy kirkkoon kuuluvien henkilöiden osalta, kirkko hoitaa jäsentensä hautaamisen ja kirkkoon kuulumattomien osalta valtio+kunnat.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotias on riittävän itsenäinen päättääkseen kuulumisestaan uskontokuntiin, etenkin kun ottaa huomioon että päätöksen ei tarvitse olla lopullinen.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnot, niiden historia ja syntyminen muiden uskontojen vaikutuksessa tulisi olla osa yleistä maailmankatsomuksia ja filosofiaa käsittelevää opetusta.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Vanhempien tehtävä on ohjata lastensa kasvatusta. Yläkouluikäinen nuori valmistautuu kuitenkin aikuisuuteen ja näin heillä tulee olla mahdollisuus valita mistä näkökulmasta maailmankuvaansa koskevaa opetusta lähestytään.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tietämys euroopan historiasta sisältää myös ymmärryksen alueella edelleen vaikuttavista uskonnollisista kulttuureista. Niinpä jumalanpalvelus muiden uskonnollisten tilaisuuksien ohella on tärkeä ja omakohtainen kokemus sisäistää mitä nämä kulttuurit pitävät sisällään. Samalla ne ovat osa tapakasvatusta, jossa opitaan miten erilaisissa ympäristöissä käyttäydytään.
Tämän on kuitenkin tarkoitus olla osana yleistä historian- ja elämänkatsomuksen opetusta, ei säännöllinen eikä toistuva tapa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ihmisen kehollinen koskemattomuus on tärkein oikeutemme. Siihen ei saa kajota kuin erityisen painavista ja poikkeuksellisista syistä, kuten kajottavan oma terveys.
Uskomukset, tavat tai uskonnolliset perustelut eivät ole riittävän painavia syitä.
Henkisesti terve aikuinen voi päättää omasta kehostaan, lasta tulee suojella kaikin mahdollisin keinoin tarpeettomilta toimilta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

On ihmisen henkilökohtainen ongelma, jos ei koe voivansa syödä eläintä ilman rituaalia. Sitä kokemusta ei voi sälyttää eläimen kärsittäväksi. Se on ratkaistava ihmisen itse.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Jokaisella tulee olla oikeus ja vapaus pukeutua kuten haluaa, niin kauan kun valinta on todellakin oma, eikä toisten oikeuksia pukeutumisella loukata.
Yleisesti ottaen länsimaisessa kulttuurissa edellytetään normaalia perushygieniaa ja sukuelinten peittämistä, muutoin pukeutuminen on melko vapaata. En näe mitään syytä poiketa tästä tavasta. Jos toisen vaatetus häiritsee, syytä voi etsiä omasta suhtautumisestaan.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Sananvapaus on yksi tärkeimpiä oikeuksia joita ihmisellä voi olla. Tämä sisältää oikeuden ilmaista mielipiteensä, siitä huolimatta että joku voi loukkaantua. Tämä ei poista vastuuta sanomisistaan. Jos joku kokee tulleensa loukatuksi, senkin on jokainen vapaa kertomaan. Hyvässä tapauksessa syntyy rakentava keskustelu. Jos ei, on opittava jättämään huomiotta asiaton käytös.
Henkilökohtaisia loukkauksia, uhkauksia ja toisten järjestelmällistä häirintää vastaan on jo olemassa lait.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Vakiintuneet vapaapäivät ovat osa suomalaista kulttuuria. Niitä voidaan jatkossakin viettää.
Vakiopäivämäärällä pidettävät vapaapäivät kuten juhannus, joulu ja uudenvuodenpäivä tulee kirjata työaikalakiin historiallisella perusteella, eikä niitä tule jatkossa siirtää sen enempää uskonnollisella kuin työmarkkinaperusteellakaan.
Vaihtuvapäivämääräisten vapaapäivien osalta työaikalakiin tulee kirjata uskontokuntiin kuuluville oikeus viettää uskonsa mukaisia pyhäpäiviä. Uskontoon kuulumattomille tulee taata vastaava määrä itse valittavia vapaapäiviä. Näiden päivämäärien tulee olla hyvissä ajoin työnantajan tiedossa. Lukumääräisesti vapaapäivät voidaan rajata perinteisten, jo vietettävien kirkkopyhien mukaan. Loput vapaista määräytyvät normaalisti työaikalain mukaan.