Vuokko Syväntö (103)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Häme

Olen Iittalan lasipitäjässä asuva vaimo, äiti, mummi ja kristillisistä arvoista elävä nainen. Uskonto ja usko näyttäytyvät minulle kuin kuoret ja ydin. Suomalaiset kaipaavat turvallisuutta. Kun koti ja ydin perhe voi hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Siksi vauvoista vanhuksiin tulee huolehtia että perustarpeet täyttyvät. Arvot kannattelee kansalaista ja luo pohjan päätöksenteolle. Kansa ilman arvoja on hajoava. Olemme nyt valitettavasti menettämässä arvopohjaamme kansana. Siitä ja heikoimmin selviytyvistä kannan huolta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Silloin kun uskonto on ulkokohtaista, tarvitaan lakia verojen suhteen. Kun yhteen kokoontuu kristillisen uskon sisäistäneitä, riittää vapaaehtoinen uhri rahoittamaan toimintaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Kristityssä maassa on toiminut oikein hyvin kirkko hautaustoiminnan organisoijana ja sen kuuluu siitä saada kohtuullinen korvaus. Ei saa hautaustointa ohkata vapaalle kilpailulle, jotta köyhinkin saa hautapaikan kohtuuhintaan

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Nuoruudessa on annettava rauha muodostaa oma käsitys eikä painostaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Kyllä vanhemmilla on oltava oikeus siihen että koulu tukee samaa arvopohjaa heidän lapsensa kasvatuksessa kuin on kotona.Kristillinen uskonnonopetus tulee säilyttää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Suomi on kristillisen ihmiskäsityksen omaava maa ja silloin tulee vahvistaa maan omaa kulttuuria

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Juutalaisuudessa on hyvin turvallinen ympärileikkausrituaali pienelle vauvalle. Tyttöjen ympärileikkaus/silpominen ei kuulu uskontoon vaan on kidutus jolla varmistetaan tytön siveellisyys. Se on ehdottoman kiellettyä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Suomessa on monilla työpaikoilla yhtenäiset työasut. Ajattelen että kasvot paljastava huivi voi olla kellä vaan, mutta burkan kanssa työskentely esim. palvelualoilla ei onnistu.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Tulee kunnioittaa toisen uskonvakaumusta

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkolliset juhlapäivät ovat hyvin syvällä suomalaisessa kulttuurissa ja traditiossa, enkä pidä tällaista vuoden jaksottamista ollenkaan huonona.