Samuel Peiponen (15)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Piraattipuolue
Vaalipiiri: Helsinki

Olen insinööri, joka haluaa järkevämpää politiikkaa yhteiskunnan joka tasolle, jokaiselle ihmiselle. Tärkeimmät arvoni ovat rehellisyys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Pitkäjänteinen ajattelutapa on Suomen ja suomalaisten menestystekijä. Yksilöllistä, paikallista ja kansallista hyvinvointia!
Lupaan tekeväni työtä perustulon, koulutuksen sekä nuorten ja lasten oikeuksien puolesta.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Suomalaisen, luterilaisen kasvatuksen saaneena en missään nimessä halua vaarantaa tätä mahdollisuutta muilta kansalaisilta. En kuitenkaan kuulu kirkkoon ja yksi syy on kirkon verotus. Verotusoikeus vain evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla vaikuttaa kuitenkin epätasa-arvoiselta.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kirkon hoitamana tämä on varmasti toimiva, mutta käytännöllisistä syistä ei ehkä aina toimi muun muassa tämän rahoitusasian vuoksi sujuvasti. Valtion tai kuntien tehtävänä on mahdollistettava hautaustoimi, vaikka kirkolta löytyisi lopulta itse hautapaikka.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaan uskoisi olevan jo tarpeeksi nuori tietääkseen mihin uskoo.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Uskonnon opetus on syytä olla laaja-alaista. Uskonnot ovat osa kulttuuria, mitä ei voida muuttaa, mutta osana identiteettiä sen merkitys saattaa korostua. Joko siirrytään yhteiseen katsomusaineeseen tai erillinen oppiaine lopetetaan ja siirretään esim. historian tai filosofian opintoihin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Jokaisella on oltava mahdollisuus valita, vaikka kuuluisikin opetettavaan uskontoon.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Arvostan kristillisiä arvoja ja kirkon toimintaa, mutta en kykene olevani oikea henkilö vastaamaan tähän muiden uskontojen osalta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En kannata minkäänlaista silpomista enkä lapseen tai nuoreen kohdistuvaa väkivaltaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Käsitykseni mukaan tämä ei eroa nykyään perinteisestä teurastuksesta. Muutoin, en osaa vastata.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

On harmillista, että yksittäisten tekijöiden vuoksi muut saattaisivat joutua hankalampaan asemaan. Kannatan uskonnonvapautta, mutta tietyissä tilanteissa on oltava mahdollisuus varmistaa esimerkiksi henkilöllisyys ja turvallisuus eikä tässä ole kyse uskonnosta.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

"Jumalanpilkka" on tärkeä sananvapaudelle. En sano sitä, että se on aina hyvän maun mukaista, mutta on kaikille parempi pystyä käsittelemään myös itseä koskevia asioita kriittisesti. En kannata myöskään henkilökohtaista pilkkaamista esimerkiksi uskonnon takia.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Kirkkopyhät ovat kirkkopyhiä. Ei esimerkiksi pääsiäistä ole syytä siirtää työhön sopivampaan paikkaan vain, jotta se sopisi paremmin työhön. Nämä osaltaan kulttuurilliset pyhät tulevat juuri luterilaisesta kulttuurista ja kirkolla pitäisi myös pysyä valta niiden suhteen.