Marko Smeds (102)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Häme

Kotisivu: http://www.markosmeds.fi

Minulle on kertynyt turvallisuusalan opintopisteitä ajallisesti noin 6,5 vuoden edestä. Olen opiskellut turvallisuuden ja riskienhallinnan opintoina ajankohtaisesti tärkeää varautumista. Turvallisuusalan täydentävinä opintoina olen opiskellut kriittisen infrastruktuurin suojaamista, riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista, sekä kyberturvallisuuden hallintaa.

Minulle tärkeitä asioita ovat kristillisten arvojen puolustaminen, yhteiskunnan turvallisuus, velkaantumisen kääntäminen, sekä perheiden ja vanhuksien tukeminen.

Suomessa tehdään poliittisia päätöksiä, jotka mielestäni vievät maatamme pois siunauksista. Monilla onkin herännyt huoli maamme tulevaisuudesta.

Näinä vakavina aikoina tuon tukeni KD puolueelle isänmaallisena tehtävänäni. Olen saanut rohkeutta Vanhan Testamentin kenraali Joosuan esimerkistä. Hänen käskettiin olla luja ja rohkea. Jumala lupasi olla hänen kanssaan. Toinen rohkaiseva esimerkki on presidenttinä toiminut Kyösti Kallio. Hänen toimintansa Suomen vakavimpina aikoina koitui koko maalle siunaukseksi.

Tärkeimmät luottamustoimet: Hollolan KD paikallisosaston varapuheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen, sekä Hollolan kunnanvaltuuston varavaltuutettu.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Antamisen pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Tästäkin huolimatta maltilliset verot "kantavat" toimintaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Suomessa tulee opettaa kristillisestä näkökulmasta uskontoa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Ei, ET on edelleen rajattava vain oppilaille, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Kouluissa tulee tarjota kristillistä uskonnon opetusta. Tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden kristillisten herätysliikkeiden toiminnalle. Mitään muiden uskontojen opetuksia ei pidä tuottaa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Israelin vanhan testamentin vaatimus tulee sallia kuten tähänkin asti. Kyseessä on tärkeä perinne ja juutalaisia koskeva säännös.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Juutalaisille tulee antaa mahdollisuus kosher-lihan tuottamiseen, koska kyseessä on heille tärkeä sääntö vanhassa testamentissa. Suomessa vallitsevan juutalaiskristillisen perinteen takia tämä sallitaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Uudessa testamentissa ohjeistetaan kristittyjä naisia huivin käyttöön mm. rukouskokouksissa. Oikeus huivin käyttöön tulee sallia muutenkin.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Suomessa ei pidä sallia kristillisten pyhien asioiden pilkkaamista. Tähän sisältyy myös Israelin historia vanhan ja uuden testamentin mukaisesti.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Säädökset voidaan esittää työaikalaissa. Kristilliset perinteiset vapaapäivät on edelleenkin pidettävä vapaapäivinä.