Elina Nykyri (105)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://elina-nykyri.com

Olen vantaalainen vasemmistolainen haavoittuvassa asemassa olevien ja pienituloisten asialla oleva vammais- ja järjestöaktiivi. Olen mukana kunta- ja aluepolitiikassa ja toimin päättäjänä vasemmistoliitossa kaikilla tasoilla. Olen kunta- ja aluevaravaltuutettu, kirkkovaltuutettu puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan vas. varapuheenjohtaja ja Länsi-Vantaan vas. puheenjohtaja. Toimin myös Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnassa ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnassa. Koulutukseltani olen FM, tilastotieteilijä. Sivuaineinani olivat yhteiskuntapolitiikka, psykologia, matematiikka ja kasvatustiede. Olen tehnyt tutkimustyötä ja toiminut aktiivisesti potilasjärjestöissä yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä olen kahden eri harvinaissairauden yhdistyksen hallituksen jäsen (Suomen HAE- ja Turner-yhdistykset) sekä Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen ja Hetan (eli Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liiton) valtuuston varajäsen. Harrastan laulua, pianon soittoa, lukemista ja uimista. Asun kaksin aviomieheni kanssa Vantaalla. Elän pienituloisen, pitkäaikaissairaan, eläkeläisen ja vammaisen henkilön arkea. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen arkea. Rakennetaan yhdessä Suomi, jossa meillä kaikilla on hyvä elää. Maa, jossa kaikki saavat tarvitsemansa apua ja tukea, kaikilla on oikeus inhimilliseen toimeentuloon ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, demokratia, uskonnonvapaus, solidaarisuus, demokratia, osallisuus ja ympäristöystävällisyys. Vastustan syrjintää, rasismia, vihapuhetta, häirintää ja väkivaltaa. Uskon, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, vaikkakin erilaisia.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellisesta erityisasemasta on luovuttava. Julkisen vallan tulee kohdella uskonnollisia yhdyskuntia ja uskonnollisesti sitoutumattomia yhdistyksiä yhdenvertaisesti. Kaikille uskontokunnille pitää myöntää verotusoikeus. Silloin kaikkia uskontoja ja kirkkokuntia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Uskontokunnat sekä valtio ja kunnat saisivat tuloja verotuksen kautta. Tuon verotuksen pitäisi olla progressiivinen, ei tasavero niin kuin nyt on. Verotusoikeuden kautta uskontokunnat voisivat hoitaa avioliittoon vihkimisiä ja hautaamisia valtion ja kuntien puolesta. Verotusoikeus sekä oikeus vihkiä avioliittoon ja haudata ihmisiä tulee myöntää vain niille kirkkokunnille, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ihmisten tasa-arvoa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Kuntien pitää vastata hautaustoimesta valtion tuella. On oltava olemassa myös ns. uskonnottomien hautausmaita. Paitsi kunnille, myös uskontokunnille tulee myöntää oikeus hautaustoimen harjoittamiseen. Kunnat voisivat tukea uskontokuntia hautausmaiden ylläpidossa ja perustamisessa. Ihmisellä pitää olla oikeus tulla haudatuksi hänen oman uskontonsa mukaisesti.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Liityin äitini luvalla evankelisluterilaiseen kirkkoon pitkän pohdinnan jälkeen 15-vuotiaana. Koin olevani kypsä tekemään päätöksen. Uskon, että 15-vuotias on yleensä henkisesti kypsä päätöksen tekemiseen, mutta tätä nuorempi ei välttämättä ole. On hyvä, että uskontokuntaan liittymiseen 15–17-vuotiaana tarvitaan nuoren huoltajien lupa. Vanhemmat osaavat arvioida lapsensa henkistä kypsyyttä parhaiten. Uskontokunnissa toimivien pitää myös osata arvioida nuoren henkistä kypsyyttä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

On siirryttävä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Sitä ennen jokaiselle oppilaalle on annettava mahdollisuus valita elämänkatsomustieto riippumatta oppilaan tai huoltajien uskonnollisesta yhteisöstä. Tavoitteena tulee olla pitemmän päälle erillisestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta luopuminen ja siirtyminen kaikille yhteiseen elämänkatsomustiedon pohjalle perustuvaan uuteen oppiaineeseen. Koulun on oltava neutraali suhteessa kaikkiin uskontoihin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

On siirryttävä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Sitä ennen jokaiselle oppilaalle on annettava mahdollisuus valita elämänkatsomustieto riippumatta oppilaan tai huoltajien uskonnollisesta yhteisöstä. Tavoitteena tulee olla pitemmän päälle erillisestä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta luopuminen ja siirtyminen kaikille yhteiseen elämänkatsomustiedon pohjalle perustuvaan uuteen oppiaineeseen. Koulun on oltava neutraali suhteessa kaikkiin uskontoihin.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun on oltava neutraali suhteessa kaikkiin uskontoihin. Siksi peruskoulun ei tule viedä oppilaita jumalanpalvelukseen. On siirryttävä yhteiseen katsomusaineeseen. Sen puitteissa voidaan tutustua eri uskontoihin.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tyttöjen ja poikien ympärileikkauksia ei pidä rinnastaa toisiinsa, koska tytön kohdalla ympärileikkaus on vammauttava operaatio. Silti poikiakaan ei pidä ympärileikata muista kuin lääketieteellistä syistä. Aikuisena mies voi itse päättää, ympärileikataanko hänet uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Lapsella on oltava oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Vaikkei ympärileikkaus ole verrattavissa tytön ympärileikkaukseen, niin pojankin ympärileikkauksessa tehdään lasta kohtaan fyysistä väkivaltaa, joka on rinnastettavissa törkeään pahoinpitelyyn. Ympärileikkauksesta saattaa myös aiheutua pysyvää haittaa lapselle. Senkään takia niitä ei pidä tehdä muista kuin lääketieteellisistä syistä. Mikään toimenpide ei ole riskitön, eikä toimenpiteitä pidä suorittaa ilman lääketieteellistä syytä. Voin mainita poikien ympärileikkauksen haitoista esimerkkinä tulehdukset. Haavat eivät aina parane hyvin. On tärkeää, että jokaisen lapsen fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan, sukupuolesta tai perheen uskonnosta tai kulttuurista riippumatta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastukset (muun muassa kosher- ja halal-teurastukset) ovat eläinten oikeuksien vastaista toimintaa, sillä niissä aiheutetaan eläimille paljon ylimääräistä tuskaa, kipua ja kärsimystä. Siksi halal- ja kosher-teurastukset ja muut rituaaliteurastukset pitää kieltää. Tavanomainen, länsimäinen teurastustapa perustuu tieteeseen. Siinä vältetään tuottamasta ylimääräistä kärsimystä ja kipua eläimelle. Rituaaliteurastuksessa eläin on teurastettaessa tajuissaan, kun taas tavanomaisessa teurastuksessa eläin ei ole tajuissaan. Rituaaliteurastuksessa eläin on tajuissaan, kun siltä viilletään kurkku auki. Rituaaliteurastuksessa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Suomessa on uskonnonvapaus. Jokaisella tulee olla oikeus omaan uskontoon ja kulttuuriin ja sen harjoittamiseen, jollei se ole muille tai itselle haitaksi. Ihmisellä pitää olla oikeus päättää itse vaatetuksestaan, ellei ole jotain turvallisuuteen liittyvää syytä velvoittaa tietynlaiseen pukeutumiseen. Huivin käyttäminen ruokakaupassa ei ole kenellekään vaaraksi. Siksi ruokakaupan omistaja ei saa kieltää myyjältä huivin käyttämistä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Suomessa on uskonnonvapaus. Jokaisella tulee olla oikeus omaan uskontoon ja kulttuuriin ja sen harjoittamiseen, jollei se ole muille tai itselle haitaksi. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä. Toisen uskonnon, pyhän pitämien asioiden tai kulttuurin pilkkaaminen on kiusaamista ja syrjintää. Jumalanpilkka on toisen uskonnon ja pyhänä pitämien asioiden pilkkaamista. Se on loukkaavaa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivistä pitää päättää työaikalaissa, sillä Suomessa on monia eri uskontoja ja kulttuureja. Ei tule suosia kristinuskoa, eikä kytkeä vapaapäivien ajankohdasta päättämistä kirkkolakiin.