Katariina Hätinen (136)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Valta kuuluu kansalle
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Olen viiden lapsen äiti.Nuorin 14-vuotias tyttäreni
asuu vielä äidin kanssa.
Olemme koko perhe evl.ja kirkon jäseniä.
Tahdon jättää lapsilleni turvallisen toimivan yhteiskunnan
Kristilliset arvot kuuluvat arvoihini.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkon keräämät varat tulisi kohdentaa kotimaan vähäosaisten auttamiseksi.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Mikäli kirkollisverotus säilyy,tulee kirkon näillä varoilla hoitaa hautaustoimi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Rippiikä on hyvä tähän.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Sallitaanko tällaista julmuutta Suomessa?!?Laki
on säädettävä kaiken elävän suojelemiseksi kaikelta julmuudelta!

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Kaikkien uskontojen pyhiä asioita tulee kunnioittaa mutta julmuudet eivät ole rakkaudellisia tekoja vaikka niitä harjoitettaisiin uskontojen varjolla.Ne tulee lailla kieltää Suomessa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.