Aarne Leinonen (33)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liberaalipuolue
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.aarneleinonen.fi

Terve, olen Aarne Leinonen, Helsingissä asuva kolmikymppinen maailmankansalainen. Toimin Liberaalipuolue - vapaus valita r.p.:n puoluesihteerinä ja johdin Liberaalipuolueen #LeikattavaaLöytyy varjobudjettityöryhmää jolla löysimme -9,1 miljardia toissijaisia tehtäviä valtion keltaisesta budjettikirjasta.

Olen urbaani arvo- ja markkinaliberaali, jonka mielestä ilmastonmuutos, köyhyys ja väestön vanheneminen tulevat olemaan oikeutetusti elinikäni merkittävimmät poliittiset teemat. Liberaali filosofi ja systemaattinen asioiden selvittäjä kuvaa minua henkilönä. Arvomaailmaltani olen liberaali, humanisti ja feministi.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kirkko ja valtio on erotettava toissitaan.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi kilpailutukseen vapaille markkinoille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysikäisenä saa liittyä uskontokuntiin

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Filosofiaa on syytä opettaa erillisenä ajattelun taitona.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Sekulaari valtio ei sekoita julkisia kouluja ja uskontoa.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus loukkaa lapsen fyysistä koskemattomuutta, mikä on tärkeämpi vapaus kuin vanhempien tuntemukset.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimille aiheutettavaa kärsimystä pitää vähentää.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Elinkeinonharjoittajilla tulee olla vapaus päättää tästä.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Rikoksilla pitää olla asianomistaja.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Sekulaari Suomi määrittää lomapäivät maallisessa lainsäädäntötyössä.