Leni Niinimäki (220)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.leniniinimaki.fi

Olen nurmijärveläinen kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettu. Olen Nurmijärven Vihreiden puheenjohtaja. Lisäksi olen kirkkovaltuutettu.

Olen lähtenyt mukaan politiikkaan erityisenä agendana vammaisten oikeudet. Sekä työssäni että yksityiselämässäni olen kohdannut useita tilanteita, joissa muutenkin haastavassa tilanteessa elävien ihmisten oikeudet on laiminlyöty tai sivuutettu. Koulutus- ja työtaustani vuoksi opetus- ja varhaiskasvatusasiat ovat myös erityisen lähellä sydäntäni. Koulutukseen ei saa tulevaisuudessa kohdistua minkäänlaisia leikkauksia. Siihen meillä ei ole varaa.

Näiden vaalien tärkeänä teemana on myös luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Useat viimeaikaiset tutkimukset kertovat karua kieltään siitä, että toimemme ovat täysin riittämättömiä. Tulevat vaalit ovat ilman muuta talousvaalit, mutta taloutta ja luontoarvoja ei voida erottaa toisistaan. Elinkelpoinen planeetta on elinehto myös talouspolitiikalle. Ilman lapsia ja luontoa ei ole tulevaisuuden Suomea.

Sivistykselliset perusoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kaikilla elämän osa-alueilla ovat jokaisen yksilön oikeuksia. Jokaisen ihmisen tulee saada olla näkyvä omassa yhteiskunnassaan omana itsenään, pelkäämättä tai häpeilemättä. Haluan olla tekemässä edistyksellistä, ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen perustuvaa politiikkaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Seurakunnat tekevät paljon kuntien toimintaa tukevaa ns. kolmannen sektorin työtä. Tämä rahoitetaan kirkon verorahoilla.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Seurakuntien äänestysikäraja on 16 vuotta. Tämän vuoksi olisi loogista, että 15-vuotianna olisi oikeus päättää seurakuntaan kuulumisestaan.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Tavoitteena tulisi olla kaikille yhteinen katsomusopetus, kuten kaikkien eri tiedonalojen opetus jo on.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Elämänkatsomustiedon avaaminen myös kirkkoon kuuluville oppilaille lisää yhdenvertaisuutta kouluissa. Ei ole keneltäkään toiselta pois, että oppilas voi valita omaa vakaumustaan ja oppimisen haluaan parhaiten tukevan vaihtoehdon.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lainsäädännön täytyy lähteä siitä, että jokaisen lapsen oikeus koskemattomuuteen on ensisijaista. Tämän periaatteen mukaisesti myös poikien ympärileikkauksiin liittyvää lainsäädäntöä on syytä tarkentaa ja arvioida suhteessa lääketieteen hoitokäytäntöihin.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Olisi tärkeää, että rituaaliteurastukseen liittyvää lainsäädäntöä tarkasteltaisiin tarkemmin eläinten kärsimyksen näkökulmasta huomioiden yhteiskunnallisten arvojen muutokset sekä kansainvälisen oikeuden ratkaisut, tarvittaessa perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

En näe tässä ongelmaa.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Tällöin laissa tulisi kieltää pilkkaamasta myös muita aatteita.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.