Nina Pauloaho (390)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://ninapauloaho.fi

Olen 29-vuotias porvoolainen perheenäiti, koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri ja työskentelen luokanopettajana Vantaalla. Työni sekä elämäntilanteeni puolesta minulle lähellä sydäntä ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvät asiat.

Politiikassa kaivataan lisää nuoria, aidosti asioista kiinnostuneita ihmisiä vaikuttamaan, jonka vuoksi olen itsekin lähtenyt politiikkaan mukaan. Minulle tärkeitä arvoja elämässä ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, rehellisyys ja inhimillisyys. Nämä näkyvät tavassani ajatella ja toimia, niin arjessa kuin politiikassakin.

Haluan tehdä oman osuuteni, tarjota osaamistani, olla mukana rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, jossa myös tulevilla sukupolvilla, meidän lapsillamme ja heidän lapsenlapsillansa olisi turvallista kasvaa, elää, asua, tehdä työtä, yrittää ja vanheta

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Mielestäni kirkkoon kuuluvat voivat maksaa veroa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Nykyisessä mallissa ei liene suurempia ongelmia.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Täysi-ikäisyys tuo tullesaan paljon oikeuksia ja velvollisuuksia. Se on hyvä rajapyykki myös tästä asiasta päättämiselle.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Opettajana näen yhteisen katsomusaineen edut. Koulun tehtävä on sivistää, antaa tietoja ja taitoja elämää varten. Mikä tukisikaan sitä paremmin kuin yhdessä maailman uskonnoista ja katsomuksista oppiminen, moraalin ja etiikan opiskelu, tunnetaitoihin tutustuminen ja niiden harjoitteleminen sen sijaan, että mennään omiin ryhmiin uskontotuntien ajaksi.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET:n opetus tulisi olla mahdollista kaikille.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tutustutaan erilaisiin uskontoihin ja katsomuksiin. Se on kulttuuria, sivistystä ja ymmärryksen kasvattamista.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Lääketieteelliset syyt ovat ainoa hyväksyttävä syy.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Suomessa teurastamossa tehty halal-teurastus ei eläinten kohtelun ja hyvinvoinnin osalta poikkea tavanomaisesta teurastuksesta.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Työntekijän kulttuurin ja katsomuksen kunnioittaminen osoittaa työnantajan omaavan hyvän harkintakyvyn.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Lailla tähän tuskin tarvitsee puuttua.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Maallamme on vahvat kristilliset juuret, jotka näkyvät myös tältä osin vakiintuneissa vapaapäivissämme, sunnuntain pyhälisässä jne. Työaikalain tulee edelleen olla ensisijainen laki, jossa määritellään työnaikaa, vuosilomia yms.koskevat velvoitteet.