Tarmo Thorström (77)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Satakunta

Kotisivu: https://tarmo2023.fi/

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Joko kaikille uskontokunnille tulee tarjota samaa verotusoikeutta tai sitten se on otettava kaikilta pois. Luulen tosin, että jos kaikki uskontokunnat haluaisivat tämän piiriin, voisi se olla verotuksellisesti hieman hankala asia. Olennaista verotuksessa on se, että yritykset ja yhteisöt eivät yhteisöveron kautta maksa kirkollisveroa, se nyt on vähimmäisvaatimus. Helpointahan asia olisi tosiaan julkisen vallan näkökulmasta, jos poistettaisiin evankelis-luterilaiselta ja ortodoksiselta kirkolta verotusoikeus. Tällöin ne joutuisivat keräämään jäsenmaksuja kuten mitkä tahansa yhteisöt. Enkä näe siinä periaatteellista ongelmaa. En kuitenkaan pidä nykyjärjestelmää ongelmana, kunhan tasa-arvoisesti sama verotusoikeus annetaan muille. Olen itse ateisti enkä kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
Ikärajan on oltava alle 15, esimerkiksi 12 vuotta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Minusta yhteisessä katsomusaineessa voitaisiin opettaa kaikista maailmanuskonnoista olennaiset. On sitten uskonnollisten yhteisöjen ja perheiden omalla vastuulla antaa syvempää opetusta omasta uskonnosta. Julkisvallan tehtävä se ei ole. Sitä paitsi nykyinen järjestelmä erottaa ja ryhmittelee lapsia perusopetuksessa aina "me - muut" -tyyppisesti, eikä se ole yhteiskuntaa kehittävää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Poikien ympärileikkaus ei-lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Niille, joille asia on kulttuurisesti tai uskonnollisesti tärkeä, on tarjottava aikuisiällä tehtävää ympärileikkausta, joka ei kuitenkaan jatkossakaan kuulu julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Jos rituaaliteurastuksessa on eläimellä yhtään enempää kärsimystä kuin muilla tavoin tehtävä teurastus, niin siinä tapauksessa rituaaliteurastukset tulee kieltää. Rituaalit ovat monessa muussakin suhteessa muuttuneet eri uskonnoissa, joten tässäkin kohtaa uskontokuntien tulee harkita omien rituaaliensa muokkaamista tähän aikaan sopivaksi. Ylipäätänsä olisi hyvä käydä keskustelua mikä on rituaaliteurastusten alkuperä ja merkitys nykymaailmassa.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Kyllä uskonnollisia asusteita ja koruja saa olla, mutta ne eivät saa aiheuttaa ongelmia työturvallisuuden, hygienian tai muun vastaavan suhteen. Esimerkiksi huivi tai turbaani tuskin ruokakaupassa aiheuttaa tällaisia ongelmia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalanpilkka pitää poistaa laista, mutta samalla pitää varmistaa, että meillä on sopivat lainkohdat, joilla ehkäistään tarkoituksellista häirintää ja kiusaamista. Tällä hetkellä jumalanpilkka on absurdi lainkohta, koska sen kautta esimerkiksi taiteellinen tai poliittinen kannanotto ilman loukkaamistarkoitusta voidaan tuomita jumalanpilkasta.

Sitä paitsi eikös jumalan pitäisi olla tällaisten asioiden yläpuolella? Tarkoitan, että jos joku uskoo jumalan olevan kaikkivoipa, niin eihän sellaista edes pysty pilkkaamaan.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Jos kirkollisia vapaapäiviä poistetaan, niin se voitaisiin kompensoida esimerkiksi työehtosopimuksissa lomapäiväkertymissä. Vaikka haluankin tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, niin pelkkä kirkollisten vapaapäivien poisto ei ole absoluuttisesti hyvä asia. Raha ja talous ovat aina olleet tietynlaisen palvonnan kohteena, enkä pidä sitä terveenä ilmiönä. Ihmisten oikeus vapaa-aikaan, virkistäytymiseen ja palautumiseen sekä sosiaalisten suhteiden hoitoon on tärkeää, ja siksi poistettavat vapaapäivät pitäisi korvata kaikille vuosilomapäiväkertymän kasvattamisena.