Jyri Poltto (30)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vapauden liitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: http://poltto.com

Olen syntyperäinen Härmäläinen. Aito ”Pohojalaanen”. Mies, olettamia asiasta ei tarvitse tehdä.

Isä. Yrittäjä. Valmentaja. Kauhavan kaupunginvaltuutettu ja Vapauden liitto rp.n perustajajäsen.

Ehdottoman Suomenmielinen, oma kansa ensin ajattelija. Ilmasto- ja inhorealisti. Asioihin perehtyvä maalaisjärjellä varustettu itsenäisyysmies.

Suomi on uskallettava pelastaa. Sitä ei tee vanhat valtapuolueet.

Itsenäisyytemme, itsemääräämisoikeutemme ja omavaraisuutemme sekä huoltovarmuutemme on palautettava, vain siten voimme taata Suomen kansalaisten hyvinvoinnin ja vaurauden.

Meidän tulee irrottautua nopeasti liittovaltioksi kehittyvästä kaiken määräävästä EUsta ja pysyttävä sotilaallisesti liittoutumattoman, rauhan tiellä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Kirkollisverot ovat vapaaehtoisia, kuten kirkkoon kuuluminenkin.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15 vuotias voi tehdä päätöksen kirkkoon kuulumisesta ja esim. siitä, osallistuuko rippikouluun vai ei.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Perinteisten arvojen ihmisenä, keväiset kouluun liittyvät kirkolliset tapahtumat ovat ok - eihän niihin nytkään ole pakko osallistua jos ei halua.

Kannatan laajaa uskonnonvapautta, mutta ei esim koulun päättävä kevät kirkko on ihan mukava perinne.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Turhaa kärsimystä ilman lääketieteellistä perustetta, voi pahimmillaan pilata nuoren miehen elämän. Näistä on paljon pelottavia esimerkkejä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tämän määrittelee jo suomen laki.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Missä menee raja, tämä on vähän veteen piirretty viiva.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.