Emma Päkkilä (78)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Oulu

Olen kesällä ekologian pääaineesta filosofian maisteriksi valmistuva sivutoiminen farmaseutti. Olen myös Oulun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja sivistyslautakunnan varajäsen. Olen ollut koko opiskeluaikani Oulussa aktiivinen opiskelijapolitiikassa; ainejärjestöni hallituksessa, ylioppilaskunnan edustajistossa, luonnontieteellisen tiedekunnan koulutustoimikunnassa sekä biologian tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. Olen myös nähnyt vähän maailmaa lukioajan kesävaihdossa Yhdysvalloissa sekä vuoden mittaisessa vaihdossa 2021-2022 Saksassa. Perheeseeni kuuluu saksalainen avopuoliso sekä kissaherrat Töhö ja Tahvo.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Esimerkiksi rippikoulu käydään 15-vuotiaana, minkä jälkeen nuori on periaatteessa serakunnan täysivaltainen jäsen. Mielestäni olisi loogista, että tämä täysivaltaisuus sisältäisi myös oikeuden erota kirkosta.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Ei ole enää nykyaikana tarkoituksenmukaista, että oppilaita jaotellaan opetuksessa uskontokunnan mukaan.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Koulun toiminnan tulee vastata oppilaiden monimuotoisuutta, ja yhteiset jumalanpalvelukset erottelevat oppilaita turhaan, kun osa joutuu jäämään uskonnollisista syistä niistä pois.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ilman uskonnollisia poikkeuksia. Lapsi ei voi itse tällaisesta asiasta päättää, eikä loppuelämään vaikuttavaa toimenpidettä pidä tehdä vain vanhempien tahdosta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskontoa pitää pystyä harjoittamaan vapaasti, kun se ei ole haitaksi muille. En näe huivikieltoa työpaikalla perusteltuna.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.