Henri Väkeväinen (16)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi

Uskon vahvasti järjen vallankumoukseen. Asioiden juurisyyt on ensin rauhassa selvitettävä, jonka jälkeen toimitaan. Asioiden selvittämisen ja ideoinnin on taas johdettava siihen, että toimitaan, koska muuten mitään ei tapahdu.

Haluan olla luomassa voittajakulttuuria Suomeen, koska meillä on kaikki tarvittavat resurssit siihen.

Sytyn suurten haasteiden edessä. Suomen nykyinen taloustilanne ja oikeudelliset ongelmat ovat ratkaistavissa ja ne ovat juuri sellaisia haasteita, joita mielelläni lähtisin ratkaisemaan.

Olen terveysintoilija ja kasvissyöjä. Harrastan kuntosalia, jooga ja meditaatiota suorituskyvyn maksimoimiseksi. Vapaa-ajalla viihdyn inspiroivien ihmisten seurassa.

Isänmaa on minulle tärkeä asia ja suomalaisuus. En ole niinkään sotilas , joka tottelee kenen tahansa vieraan vallan käskyjä vaan ennemminkin soturi, joten taistelen loppuun saakka sen puolesta mihin uskon ja mitä rakastan.

Vapaus on minulle yksi tärkeimmistä arvoista. Vapautta taas ei ole ilman vastuuta omista teoista.

Uskonnon vapaus on tärkeä osa oikeusjärjestelmäämme. Valtionuskonnolle eli sille että valtionjohtoa tulee pitää korkeimpana auktoriteettina on myös vaihtoehtoja.

Esim. kristinusko on osa kulttuuriamme, joka kostuu hyväksi havaituista ja toimivista käytännöistä useamman vuosituhannen aikana. Ajatuksemme perhearvoista ja perinteistä perustuvat hyvin pitkälti kristinuskoon. Uskomme siihen lähimmäisen kunnioittamiseen ja muiden auttamiseen, jotka ovat asioita joiden varaan yhteiskuntamme on rakentunut.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Päinvastoin, verotusoikeutta on tarjottava myös muille uskontokunnille.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
18 vuotta on sopiva ikäraja.

Suurimman osan osalta 18-vuotias on hyvä ikä päättää uskontokuntaan kuulumisesta. Kuitenkin tämä riippuu hyvin pitkälti nuoren kehitysasteesta.

Osa 15-vuotiaista ovat kuitenkin jo kypsiä päättämään uskontokuntaan kuulumisesta ja mielestäni heille pitäisi tarjota mahdollisuus valita toinen uskontokunta, jos he kokevat nykyisen uskontokuntaan kuulumisen heidän elämäänsä merkittävällä tavalla rajoittavaksi.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Nykyinen jako uskontoihin ja elämänkatsomustietoon säilytetään.

Uskonnon opetus tulisi opettaa sillä tavalla, että ne uskonnolliset opit ymmärrettäisiin myös elämänoppeina. Tarkoituksena on kuitenkin kasvattaa hyviä ihmisiä.

Uskonto on hyvin haastava ja monitulkintainen aihe nuorille ymmärtää, koska Raamatun tarinat voivat vaikuttaa ennemminkin saduilta kuin tosi asiassa tapah.

Kuitenkin esim. Raamattu on samalla historian kirja sekä opetus eri heimojen ja kulttuurien historiasta. Jos uskonoppeja käy tutkimaan tarkemmin, sieltä avautuu sellainen maailma, jota pystyy myös hyödyntämään omassa elämässään.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee sallia.

Ympärileikkaukselle on olemassa syynsä, joihin tuskin pystytään puuttumaan laintasolla. Osa niistä liittyy hygieniakäsitykseen. Tässä tulee kuitenkin varmistaa, että operaatio toteutetaan aina ammattilaisen toimesta.

En ole ympärileikkausta puolella, mutta tässä on niin vahva kulttuuri takana, että ympärileikkausten tulkitseminen avaisi mustan pörssin markkinat operaatioille, jotka voivat olla erittäin vaarallisia operaation kohteelle.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Rituaaliteurastuksilla on pitkä historia. En näe, että lainsäädännöllä pystyttäisiin tähän kovinkaan paljoa vaikuttamaan, koska teurastukset tapahtuvat yleensä yksityistilaisuuksissa.

Eläin ei kuitenkaan itse pysty päättämään omista asioistaan, joten en sallisi eläinten rituaaliteurastusta.

Eläimen tappaminen on järkevää ainoastaan, jos ihmisen eloonjääminen tai terveellinen elämä on siitä kiinni.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Jumalkäsitettä on hyvin vaikea määritellä. En lähtisi kieltämään jumalanpilkkaa tästä syystä. Kyllä jumalkäsitettäkin tulee pystyä käsittelemään kriittisesti, koska silloin se käsite yleensä kehittyy.

Jumalanpilkkaaminen on kuitenkin yleisesti hyvin typerää ja kertoo yleensä pilkkaajasta enemmän kuin Jumalasta.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Eduskunnan päätettäväksi vapaapäiviä ei tule jättää. Yksi eduskunta pystyy tuhoamaan koko kulttuurin yhdessä vaalikaudessa.