Olga Haapa-aho (59)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Pirkanmaa

Kotisivu: http://olgahaapa-aho.net

Olen Olga Haapa-aho, 35-vuotias tamperelainen pitkän linjan vihreä poliitikko. Koulutukseltani olen YTM ja työskentelen potilasjärjestössä sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat köyhyyden torjuminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Haluan olla mukana uudistamassa sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Myös eläinten oikeudet ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-aikanani nautin tanssista, koiran kanssa ulkoilusta ja hyvistä keikoista!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Tiettyjen uskontojen verotusoikeus ei ole perusteltu, vaan kirkkojen tulisi hankkia rahoituksensa muuta kautta, kuten jäsenmaksua keräämällä. Samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä, että julkiset palvelut pystyvät jatkossa huolehtimaan tai maksamaan entistä laajemmin kirkon tarjoamista palveluista, kuten ruokajakeluista.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimi olisi mahdollista järjestää joko kilpailun tai julkisten toimijoiden toteuttamana. Olennaista on varmistaa, että hautaus varmistetaan myös pienituloisille.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaalla tulisi olla oikeus erota kirkosta ilman huoltajien suostumusta. Myös tätä nuoremman ero tulisi sallia huoltajan suostumuksella.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Yhteinen katsomusaine antaisi kaikille oppilaille mahdollisuuden keskustella uskonnoista ja etiikasta yhdessä. Myös osittainen yhdistäminen olisi hyvä askel oikeaan suuntaan.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Myös luterilaiseen kirkkoon tai muuhun uskontoon kuuluvien lasten tulee voida valita ET-opetus, jos pitää sitä itselleen sopivampana ja kiinnostavampana.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Olisi selkeintä, etteivät jumalanpalvelukset kuuluisi kouluihin. Jos palveluksia tarjotaan, niitä tulisi tarjota eri uskontojen edustajille.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ruumiillinen koskemattomuus on niin tärkeää, ettei uskonnon perusteella tehtäviä toimenpiteitä tule sallia.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläimiä koskevan lainsäädännön tulee perustua eläinten kärsimyksen minimoimiseen eikä mihinkään muuhun syyhyn.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Huivin käyttö ei häiritse työtä tai muuten yhtenäisten työasujen käyttöä millään tavalla eli sitä ei ole tarpeen kieltää.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Jumalanpilkan kieltäminen laissa on vanhanaikaista. Pelkän poistamisen sijaan miettisin, miten eri ihmisryhmiä ja uskontoja loukkaava puhe voitaisiin kieltää laissa nykyistä kansanryhmää kiihottamista tehokkaammin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Vapaapäivät koskettavat kaikkia eikä niistä tule linjata yhden uskonnon toimielimissä, vaikka niiden historiallinen tausta liittyykin kristinuskoon.