Kirsi Janhunen (128)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: https://www.maamme.net

Työskentelen digitaalisen turvallisuuden ja kyberturvallisuuden parissa asiantuntijana sekä uusien palveluiden kehittäjänä. Etätyön ansiosta minulla on hyvin ollut aikaa opiskella oikeustieteitä ja tehdä vapaaehtoistyötä. Johdan vapaa-ajalla noin 60 vapaaehtoisen joukkoa, joka kierrättää käytettyjä vaatteita sekä tavaraa ilmaiseksi. Toiminta vähentää vaatteiden luonnolle aiheuttamaa kuormitusta, mutta samalla se on auttanut vähävaraisia. Viime keväänä toimintaa laajennettiin auttamaan ukrainalaisia sotaa paenneita. Olen tuon ansiosta saanut Vuoden järvenpääläinen 2022 -tunnustuksen.

En ole aikaisemmin ollut mukana politiikassa, koska olen oman tekemisen kautta voinut vaikuttaa paikallisesti. Jatkossa haluan vaikuttaa koko Suomeen. Haluan lapsille ja nuorille turvallisen ja kestävämmällä pohjalla olevan tulevaisuuden.

Perheessämme on kirkkoon kuuluvia ja kuulumattomia. Tällä hetkellä minua kiinnostaa ortodoksisuus karjalaisten sukujuurten vuoksi. En kuitenkaan pidä itseäni kovin uskonnollisena vaan lähestyn elämää henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta ja tieteenkin näkökulmasta. Mielestäni jokaisen tulee saada rauhassa valita uskonnollisen tai muun henkilökohtaisen kehittymisen tien.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Pääkirkoilla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, mutta niiden rahoitus tulisi suunnitella tasapuolisemmin esimerkiksi jäsenmaksuina tai palveluiden maksullisuutena.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Mahdollinen valtiontuki annetaan samoin ehdoin kaikille hautausmaille.

Hautaustoimessa tulisi olla enemmän vaihtoehtoja.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Historian yhteydessä on luonteva tarkastella uskontoja ja niiden kehittymistä. Tämä tuo lisäksi lapsille ja nuorille hyvää näkökulmaa uskontoihin.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kyllä, lapsilla tulee halutessaan olla mahdollisuus valita ET. Lapselle uskonto on tullut vanhemman kautta, joten tämän kiinnostus ET-opetukseen tulisi huomioida.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Kaikenlaiset operaatiot uskonnollisista syistä lapsille tulisi ehdottomasti kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kärsimystä uskonnollisista syistä ei tule sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Uskonto on monelle tärkeä osa identiteettiä. Musliminaiselta huivin kieltäminen on verrattavissa tämän identiteettiin puuttumiseen.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Erittäin hankala kysymys. Lähtökohtaisesti en kannata provokaatioita. Pilkkaamista on kuitenkin hyvin hankala valvoa ja siihen puuttua.

Tiettyihin ääriprovokaatioihin voisi kuitenkin puuttua muutenkin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivät tulee sitoa kirkkolakiin, eikä muutoksia saa tehdä ilman kirkolliskokouksen päätöksiä.

Parempi toistaiseksi säilyttää osana kirkkolakia, koska moni vapaa perustuu uskontoon. Jos vapaisen ajankohta jää työmarkkinoiden päätettäväksi, voi seurauksena olla vapaiden väheneminen. Esimerkiksi moni menettää työpaikan vaihdon yhteydessä aikaisemmin ansaitut lomat, tällöin kirkolliset ovat erityisen tervetulleita.