Jussi-Matti Hilli (150)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Vaasa

Kotisivu: https://www.facebook.com/jussimattihillieduskuntaan2023

Terve!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Kyseiset uskonnot pitää asettaa tasa-arvoiseen asemaan niin kuin muut Suomen noin 140 uskonnollista yhdyskuntaa. Suomen perustuslaissakin sanotaan että ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan uskonnon perusteella. Meillä on tällä hetkellä olemassa valtionkirkkojärjestelmä, mikä tarkoittaa että Suomen evankelis-luterilaisella- ja ortodoksisella kirkolla on erityisasema valtion sisällä. Evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoituksella, eli meidän kaikkien veronmaksajien rahoilla nykyisin ylläpitämä hautaustoimi ja väestökirjanpito pitää siirtää valtion, kuntien tai hyvinvointialueiden tehtäväksi. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitus näiden tehtävien toimittamiseksi oli 108 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sai kirkollisveroja yhteensä noin 912 miljoonaa euroa 2021. Valtionkirkkojärjestelmän purkamisella myös Suomen valtiontalous tulee kohentumaan, kun aiemmin kirkollisveroon menneet rahat jäävät ihmisten käytettäväksi. Perustelen näkemystäni sillä että valtionkirkkojärjestelmän poistamisen jälkeen Suomen evankelis-luterilainen- ja ortodoksinen kirkko eivät tule saamaan niin isoja jäsenmaksutuloja, koska ihmiset eivät maksa niin isoja jäsenmaksuja mitä kirkollisveroilla nykyisin kerätään. Esimerkiksi omalta kohdaltani voin sanoa että säästin vuonna 2022 yli 500€ bruttona, koska en ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Mikäli evankelis-luterilainen kirkko haluaisi jatkossakin saada yhtä paljon jäsenmaksutuloja, tulisi heidän lähettää jäsenilleen useiden satojen eurojen suuruisia jäsenmaksulaskuja ja se tullee karkoittamaan yhä useamman pois kirkon jäsenyydestä.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Hautaustoimi pitää järjestää julkisesti valtion, kuntien tai hyvinvointialueiden kautta. Kaikille ihmisille pitää taata ilmainen hautauspalvelu. Ihmiset saavat kuitenkin halutessaan järjestää uskonnollisen hautaustilaisuuden, mutta siihen ei anneta mitään valtiontukea eli veronmaksajien rahaa.

Hautaustoimea ei tule voida siirtää minkään yrityksen tuotettavaksi. Aina jos palvelun tuottaa yritys, niin se pyrkii tuottamaan myös voittoa omistajilleen. Julkisen hautauspalvelun ei tule tuottaa voittoa ja se saa tarvittavan rahoituksen progressiivisella verotuksella.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Suomen yhdistyslaki oikeuttaa jo 15-vuotta täyttäneen liittymään yhdistyksiin täysin jäsenoikeuksin, katson että sama 15-vuotta olisi hyvä ikä myös päättää omasta uskonnollisesta tai uskonnottomasta vakaumuksesta.

Henkilökohtaisesti olisin halunnut erota Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta jo 13-vuotiaana, mutta koska eroaminen olisi vaatinut molempien huoltajien suostumusta niin en pystynyt eroamaan. Samana päivänä kun täytin 18-vuotta niin menin ensimmäisenä herätessäni eroakirkosta.fi-sivustolle ja erosin.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Kaikkien oppilaiden tulisi siirtyä elämänkatsomustiedon opetukseen ja uskonto oppiaineena tulee lopettaa. Elämänkatsomustiedossa tulisi opettaa mahdollisimman laaja-alaisesti kaikkien maailman uskontojen näkemyksiä, mutta mitään uskonnon harjoittamista tai uskontoon käännyttämistä ei tule hyväksyä.

Elämänkatsomustiedossa tulisi olla filosofiaa ja etiikkaa, sekä uskontojen ja uskonnottomuuden kriittistä tarkastelua. Myös väittelyitä eri uskonnoista ja uskonnottomuudesta tulisi järjestää.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Kaikilla pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet valita mieleisin vaihtoehto uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä. Tämä pitää poikkeuksetta taata kaikille oppilaille koko Suomessa

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Verorahoilla tuetuissa kouluissa ei saisi olla uskontojen harjoittamista, tai muuta siihen rinnastettavaa julistus- ja käännytystyötä.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Ympärileikkaus tulisi sallia vain lääketieteellisin perustein, ei koskaan uskonnollisista syistä.

Valitettavasti Suomessa alaikäisten poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole toistaiseksi lailla kielletty, mutta sen katsotaan kuitenkin loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Meidän tulee myös kieltää maahantuonti kaikkien niiden eläinperäisten tuotteiden kohdalta, joita ei ole teurastettu Suomen lakien määräämällä tavalla.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Musliminaisen tulee saada pitää huivia niin kuin muutkin uskonnot saavat pitää omia uskonnollisia tunnuksiaan, mutta huivin pitämisen tulee kuitenkin perustua naisen omaan tahtoon. Työnantajan on hyväksyttävä julkisesti näkyvillä olevat huivit, ristit, kipat ja muut uskontoon liittyvät vaatteet ja esineet. Työnantajien tulee erityisesti huolehtia että julkisesti uskontonsa ja/tai vakaumuksensa ilmaisevien asema työyhteisössä on tasa-arvoinen ja he eivät altistu esimerkiksi työpaikkakiusaamiselle.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Uskonnoista ja heidän satuhahmoistaan pitää saada kirjoittaa avoimesti, koska muuten sananvapaus ei toteudu.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Työaikalakiin on hyvä saada kirjaus asiasta, mutta myös työntekijöiden ja työnantajien etujärjestöt voivat tarvittaessa täydentää sitä yleissitovilla työehtosopimuksilla.