Juha Pitkänen (104)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Olen 39-vuotias ensihoitaja Tuusniemeltä. Perheeseen kuuluu vaimo, neljä lasta ja kaksi koiraa. Olen toiminut aktiivisesti paremman yhteiskunnan eteen yli 15-vuotta. Tämä on myös kantanut hedelmää. Olen päässyt vaikuttamiin niin kunnallis-, maakunta-, hyvinvointialuepolitiikkaan. Omaan hyvät neuvottelutaidot, joista on hyötyä kun asioita ajetaan päätöksenteossa. Olen saanut vahvaa luottamusta toimia politiikassa niin äänestäjiltä kuin puolueen sisälläkin. Luottamustoimia joissa toimin tai olen toiminut on mm. kunnanvaltuutetttu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, maakuntavaltuutettu, aluevaltuutettu, usean valtuustoryhmän puheenjohtaja, puoluevaltuutettu ja Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja. Olen myös ammattiyhdistystoiminnassa mukana, toimien ammattiosastoni varapuheenjohtajana ja varapääluottamusmiehenä.
Harrastukseni liittyvät luontoon kalastus, metsästys, metsästyskoirat, vaellus, marjastus ja sienestys. Moni on luottanut, luota sinäkin!

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Pitää poistaa, ja valmistelu on aloitettava seuraavan neljän vuoden kuluessa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Katsomusaineet erillisinä oppiaineina lopetetaan, katsomuksista opetetaan mm. historian yhteydessä.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.