Miia Heikkinen (59)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Liike nyt
Vaalipiiri: Savo-Karjala

Kotisivu: http://www.heimiia.fi

Minulla on sairaanhoitajan, syöpähoitajan ja terveystieteiden kandidaatin tutkinto. Tällä hetkellä olen projektisuunnittelijana Siun sotessa kehittämässä ikäihmisten kotiin annettavia palveluita. Olen neljän kouluikäisen lapsen äiti. Meillä on yhden vanhemman perhe. Olen tavallisen arjen tuntija. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointi on lähellä minun sydäntäni. Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja heikompien puolella oleminen ovat tärkeitä asioita. Minusta vastuullinen päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon, ei ideologioihin. Yhteistyö on tie parempaan eduskuntaan.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Minusta kirkkoon kuuluvia voi verottaa. On jokaisen oma asia kuuluuko kirkkoon vai ei.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Yhdistetään opetus osittain, esimerkiksi maailmanuskontojen perusteet opetetaan kaikille samalla kertaa.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Tämä kuuluu kulttuurihistoriaan

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.