Lauri Muranen (185)

Tulos: Ei valittu

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Helsinki

Kotisivu: http://www.laurimuranen.fi/

Olen 39-vuotias agnostikko. Olin nuorempana lähes militantti ateisti, mutta viime vuosina suhtautumiseni maailman mysteerejä kohtaan on muuttunut aavistuksen avarakatseisemmaksi. Uskonnot ja niihin liittyvät tarinat kertovat mielestäni enemmän ihmisestä kuin mahdollisisita jumalista. Mutta uskonto ja "henkisyys" voivat kaikesta huolimatta olla yksilön näkökulmasta valtava voimavara, kun yritämme kukin tahoillamme olla parempia ihmisiä.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Myönnän, että kirkon verotusoikeus on erikoinen historiallinen jäänne. Veroa ei toki tarvitse maksaa jos eroaa kirkosta. Ymmärrän myös sen, että monille tämäkin valinta on epämieluinen.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

15-vuotiaan katsotaan olevan kypsä vastaamaan monista muistakin asioista. En laskisi ikärajaa siitä.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Minusta nykymuotoinen uskonnonopetus ei sovi tähän päivään. On suoraan sanoen erikoista, että jaamme oppilaat ryhmiin uskontokuntansa mukaan. Meidän kulttuurihistoriallisen taustamme ymmärtäminen on tietysti tärkeää, mutta sen voisi hoitaa kaikille yhteisellä opetuksella.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Ei, peruskoulun ei tule viedä lapsia jumalanpalvelukseen. Oppilaat voivat osallistua vapaa-ajallaan.

En kannata jumalaanpalveluksiin osallistumista, mutta mielestäni on aivan ok jos oppilaat osallistuvat esimerkiksi joulukirkkoon.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

En tunne asiaa erityisen hyvin, mutta jos ympärileikkauksesta on haittaa lapsen kehitykselle tms. en näe syytä miksi se pitäisi sallia muista kuin lääketieteellisistä syistä.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Perinteiset halal- ja kosher-teurastukset, joissa eläin kuolee tajuissaan verenhukkaan, tulee sallia.

Käsittelen uskonnollisia vapauksia samoin kuin muitakin kulttuurisia vapauksia. Eduskunnassa olevassa eläinten hyvinvointilaissa, jonka kokonaisuudistus on hyvinkin tarpeen, hyväksytään kulttuuriset poikkeukset esimerkiksi kalastuksessa, äyriäisten lopettamisessa ja metsästyksessä. Metsästyksessä tulee huomattavan paljon vahingonlaukauksia ja eläinten kärsimystä ei tässä yhteydessä mainita lainkaan. Jos hyväksymme yhdenlaisia kulttuurisia perusteita poikkeuksille, pitää hyväksyä myös muut. Uskonnonvapaus on osa mielipiteen vapautta, ja vaikka en kaikista mielipiteistä pidäkään, ihmisillä on vapaus elää vakaumuksensa mukaisesti.

Muotoilu siitä, että uskonnollisessa teurastuksessa eläin ”kuolee tajuissaan verenhukkaan” on tieteellisiltä perusteluiltaan hatara. On vahvaa näyttöä siitä, että carotis-valtimoiden katkaisu aiheuttaa välittömän tajuttomuuden. Suomessa tätä kirjoitettaessa eduskunnassa olevaan eläinten hyvinvointilakiin on esitetty muutosta, jossa uskonnollista teurastusta suoritettaessa eläintä on kohdeltava yksilönä, jokainen teurastus on suoritettava eläinlääkärin valvonnassa ja eläimen tilaa on seurattava. Pieninkin merkki tajunnan palaamisesta johtaa tainnutukseen. Vaihtoehtona esitetään verenlaskun ja tainnuttamisen samanaikaisuutta. Teknisesti tämä on mahdotonta, eikä tuloksena ole muslimien tai juutalaisten noudattamien sääntöjen mukaista lihaa, koska eläintä ei teurastussääntöjen mukaan saa vahingoittaa ennen sen kuolemaa.
Elämän riistäminen toiselta elävältä olennolta ei missään tapauksessa ole ystävällinen teko. Tietoisuus elämän päättymisestä on jokaiselle olennolle ahdistavaa. Teollinen teurastus ei ole eläimelle ystävällisempi tapa kuolla kuin säädellyissä, valvotuissa oloissa suoritettu uskonnollinen teurastus. Teollisessa teurastuksessa epäonnistuneiden tainnutusten määrä on merkittävä, eikä menetelmä kokonaisuudessaan tarjoa eläimelle hyvää loppua elämälle. Julkisuudessa esiintyneet eläinsuojelurikokset uskonnollisiksi väitetyissä teurastuksissa ovat eläinsuojelurikoksia jo nykyisen lain mukaan.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Kauppias saa vaatia yhtenäistä pukeutumista ilman uskonnollisia poikkeuksia.

Keskeistä on olla johdonmukainen. Jos huivit halutaan kieltää siksi, että ne ovat näkyvä uskontotunnus, tulee samaa periaatetta noudattaa kaikkien muidenkin symboleiden suhteen (esim. kipa). Minä en olisi valmis kieltämään uskonnollisten symbolien näkyvää käyttöä kunhan se ei ole este työn tai muun hoitamiselle. Esim huivi on minusta ok, kunhan työntekijän kasvot näkyvät.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Sivistyneessä yhteiskunnassa on kyettävä sietämään myös itseensä tai itselle tärkeisiin asioihin kohdistuvaa pilkkaa vaikkei siitä pitäisikään. Pilkan voi jättää omaan arvoonsa kuten valtaosa tekeekin.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.