Kaisa Alaviiri (48)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://Https;//www.kaisaalaviiri.fi

Kuuden lapsen äitinä, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisena, kunta- sekä hyvinvointialueen päättäjänä ymmärrän suomalaisten arjen tarpeita käytännön kokemuksen kautta. Olen konkreettisesti kokenut mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja missä on kehitystarpeita. Olen luottamustoimissani herkällä kuulolla kansalaisten tarpeista ja lupaan rakentaa meille ja lapsillemme sekä ikääntyneille sujuvaa turvallista arkea, joka edistää hyvinvointia ja taloudellista kestävyyttä. Luottamustoimieni ja etenkin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan puheenjohtajana olen näköalapaikalla ja paljon vartijana hyvinvointialueen asioista päätettäessä. Työni perusopetuksen aluepäällikkönä on avannut minulle näköalan koulumaailman arkeen ja juhlaan sekä myöskin kosketuspintaa oppilaiden koteihin ja kouluhenkilöstön laajaan työkirjon onnistumisiin, haasteisiin ja kehitystarpeisiin. EMBA, KM, erityisluokanopettajan ja erityislastentarhanopettajan opinnot ovat hyvä pohja työskentelylleni.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Evankelis-luterilaisen kirkon tulee hoitaa hautaustoimi ja saada siitä korvaus.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Uskonnon ja omantunnon vapauden kannalta olisi suotavaa laskea ikärajaa.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, eikä vain evankelis-luterilaisia vaan muidenkin uskontojen tilaisuuksia.

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kysymys huivikiellosta ei siis ole lainkaan yksinkertainen. Uskonnollisten symbolien käyttökielto voi olla tosiasiallisesti tiettyä uskontokuntaa välillisesti syrjivää. Mahdolliselle kiellolle on oltava aina perusteet. Tilanne voi olla hyvin erilainen esimerkiksi, jos työntekijän on pukeuduttava univormuun tai jos hän voi pukeutua täysin vapaasti

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Laissa pitää kieltää jumalanpilkka.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.