Ville Tulkki (230)

Tulos: Ei valittu

Puolue: Vihreä Liitto
Vaalipiiri: Uusimaa

Kotisivu: http://www.villetulkki.com

Olen Ville Tulkki, Lintuvaaraan asettunut pääkaupunkiseutulainen. Työkseni tutkin ydinenergian roolia tulevaisuuden kestävässä energiajärjestelmässä, ja olen ehdolla eduskuntavaaleissa Uudellamaalla Vihreiden listalla.

Lähdin aikanaan opiskelemaan energia-alaa sillä halusin kantaa korteni kekoon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tämä teema on jatkunut myös muussa elämässäni, olen ollut perustamassa tiede- ja ihmismyönteistä ympäristöjärjestöä Suomen Ekomodernisteja, ja toimin myös sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Puolueista arvojani lähimpänä ovat Vihreät, ja siellä olen löytänyt henkisen kotini Tieteen ja Teknologian Vihreistä.

Olin tutkijana pitkään sitä mieltä, että politiikka ei välttämättä ole minua varten. Tiedemaailma selvittää asioita, poliitikot käyttävät tätä tietoa parhaansa mukaan. Mutta eihän se niin mene – tutkimuskysymysten määrittely jo itsessään on arvovalinta ja nykyään se mikä saa huomion saa myös tutkimusrahoituksen. Julkisessa keskustelussa päättäjät kovasti haluavat sanoa päätöstensä pohjautuvan tieteeseen, mutta helposti valitaan vain se omaa kantaa tukeva tutkimus laajasta kentästä. Tutkimusmaailman pitäisi ymmärtää politiikkaa ollakseen relevantti, ja poliittisten toimijoiden tieteellisen tutkimuksen luonnetta osatakseen esittää oikeat kysymykset ja ymmärtääkseen saatujen tulosten merkityksen. Vain siten voimme saada tieteeseen perustuvaa politiikkaa.

Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?
Mikään muutos ei ole ajankohtainen ainakaan tulevalla vaalikaudella.

Vain tiettyjen kirkkokuntien verotusoikeudesta pitäisi voida käydä keskustelua ja pidemmällä tähtäimellä sen poistaminen ei pitäisi olla mahdotonta. Sinällään en usko että muutosta tähän saadaan realistisesti tulevalla vaalikaudella, sillä aihe on vahvasti yhteiskunnallinen eikä siitä ole käyty keskustelua vielä. Nämä asiat vievät aikaa.

Miten hautaustoimi tulee järjestää?
Hautaustoimi tulee siirtää pääosin valtion tai kuntien tehtäväksi.

Pidemmällä tähtäimellä julkinen hautaustoimi voisi olla perusteltavaa, varsinkin kun Suomi maallistuu. Ev-lut-kirkolla on sinällään pitkä historia ja paljon hautuumaita ylläpidettävänään, joten siirtyminen hoidossa voi olla haastava järjestää.

Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
15-vuotiaan tulee voida päättää itse.

Vapaus valita oma uskonto tai uskonnottomuus on tärkeää.

Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?
Siirrytään kokonaan kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.

Erilaisista katsomuksista on hyvä opettaa lapsille. Omat kokemukseni katsomusopetuksesta ovat viime vuosituhannen puolelta, mutta ainakin silloin meillä ET-tunneilla tunnuttiin opettavan varhaisemmin ja laajemmin eri uskonnoista ja filosofiasta kuin uskontotuntien puolella -- esimerkiksi maailmanuskonnot tulivat uskontoa lukeville luokkalaisilleni vastaan vasta historian tunneilla. Tässä mielessä yleissivistävä tunnustukseton yhteinen katsomusaine voisi olla hyödyllinen.

Jos uskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?
Kyllä, kaikkien on voitava valita ET-opetus.

ET-opetus tuo laajaa perustaa ymmärtämään maailmaa, joten mahdollisuus valita ET:n opiskelu ei pitäisi rajoittaa.

Tuleeko jumalanpalvelusten kuulua peruskoulun toimintaan?
Kyllä, evankelis-luterilaisia jumalanpalveluksia tulee tarjota niitä haluaville koulun toimesta.

Nykyinen käytäntö esimerkiksi Espoossa jossa uskonnolliset tilaisuudet järjestetään kirkon tiloissa ja muille tarjotaan vaihtoehtoinen tunnukseton tilaisuus lienee toimiva. Itse olen hieman epäilevä Espoon ja ev lut kirkon yhteistyösopimuksen kohdasta, jossa kirkon työntekijät pitävät tunnustuksettomia päivänavauksia -- miten tätä valvotaan ja kuinka omavalvonta toimii?

Tuleeko alaikäisten poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä sallia?
Ehdokas ei vastannut kysymykseen.

Kirurgisista toimenpiteistä alaikäisille ilman lääketieteellistä syitä pitäisi lopulta luopua. Tämä on kuitenkin kulttuurillisesti haastava asia, ja suora kielto voisi viedä ympärileikkaukset joko ulkomaille tai tilanteisiin ilman asiaankuuluvaa lääketieteellistä valvontaa.

Tuleeko rituaaliteurastus uskonnollisista syistä sallia?
Kärsimys tulee aina minimoida teurastuksessa, uskonnollisia poikkeuksia ei saa sallia.

Eläinten kärsimys tulee minimoida.

Tuleeko ruokakaupan voida kieltää myyjältä esimerkiksi huivin käyttö?
Esimerkiksi musliminaisen huivi tulee sallia.

Tuleeko jonkin uskonnon pyhänä pitämien asioiden pilkka kieltää?
Jumalanpilkkaa ei saa kieltää laissa.

Mielestäni jumalanpilkan kieltäminen on ajatuksena vanhentunut.

Miten vakiintuneiden vapaapäivien kuten helatorstain ja juhannuksen ajankohdasta pitää päättää?
Vapaapäivien ajankohdasta tulee päättää työaikalaissa, jossa ei pidä olla kytköstä kirkkolakiin.

Työaikalaille voisi antaa mahdollisuuden päättää juhlapäivien ajasta. Näistä päättäessä konsultoidaan oleellisia sidosryhmiä, ja uskonnolliset yhteisöt varmasti saavat sanansa kuulumaan.